Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig  
  Nyheter från VoB  
Kristianstad
01 dec 2014
  Logo  
         
 
 
 

Hej!

Tiden rusar iväg. Knappt har man hunnit vänja sig vid höstrusket innan vi plötsligt är inne i vinterperioden. När det är många spännande saker på gång förefaller tiden gå särskilt fort. I detta nyhetsbrev berättar vi om:

  • En kostnadsfri föreläsning som arrangeras den 5 februari nästa år.
  • Våra pågående utvecklingsprojekt, bl.a. gällande nya integrationsboenden.
  • Vad som hände på inspirationsdagen på Nya Sönnarslövsgården som hölls den 13 november.

 VoB bjuder in till föreläsning med Enrique Perez

”Likhet och särart - en utmaning i mötet mellan socialtjänsten och klienter med utländsk bakgrund.”

Enrique Perez är docent i Socialt arbete vid Malmö Högskola och forskar i etnicitet, mångkulturalitet, integration och segregation. Föreläsningen belyser hur socialtjänsten förhåller sig till kulturens betydelse, exempelvis vid utredningar som rör omhändertagande av ett barn. Enrique Perez menar att det råder oklarhet kring hur den kulturella skillnaden kan uppfattas och bedömas i frågor som har med föräldrarnas ansvar att göra.

Föreläsningen är kostnadsfri och hålls den 5 februari kl 9-12. Mer information, bland annat avseende lokal och ort för föreläsningen, hittar du inom kort på hemsidan. www.vob.se

Anmäl dig till Kerstin Steneudde: kerstin.steneudde@vob.se


Nya boenden för ensamkommande flyktingungdomar

I december startar VoB integrationsboendet Kastanjen i Eslövs kommun. För kommunens räkning driver VoB sedan tidigare Husaren och vi får nu förtroendet att ansvara för ytterligare en verksamhet. Detta innebär att ytterligare fjorton platser tillskapas varav fyra avser utslussning. VoB ser fram emot fortsatt gott samarbete med kommunen.

I februari tillträder Dan Ottosson som ny verksamhetschef för de båda boendena Kastanjen och Husaren och tar då över ledarskapet efter Afrah Hussein. Afrah kommer att fortsätta som verksamhetschef för integrationsboendena i Svedala och Kävlinge. Afrah har också fått ett helt nytt uppdrag: Hon ska leda arbetet med planering och samordning av förberedelserna inför start av nya boenden. Arbetet pågår och planen är att starta minst tre verksamheter för olika ägarkommuners räkning under våren 2015.

Det är mycket glädjande att kommunerna ser fördelen med att ge VoB i uppdrag att driva boendena för ensamkommande flyktingungdomar. VoB har under åren byggt upp kompetens och kunskap om vad som krävs för att starta ett boende och hur verksamheten bör utformas för att på bästa sätt uppnå rätt kvalité och kostnadseffektivitet.

I sammanhanget kan det vara på sin plats att kommentera att media åter uppmärksammat att en del privata bolag gör stora vinster på HVB, bl.a. annat för ensamkommande flyktingungdomar. Som kommunägt bolag bedriver VoB verksamheten utan vinstsyfte. Eventuella överskott återinvesteras i verksamheten för att finansiera kvalitetshöjande åtgärder och fortsatt utvecklingsarbete.

I dagsläget driver VoB fem integrationsboenden för asylsökande ensamkommande flyktingungdomar i fyra skånska kommuner.


Inspirationsdagen på Nya Sönnarslövsgården

Den 13 november bjöd Nya Sönnarslövsgården in till föreläsning och öppet hus i verksamhetens nyrenoverade lokaler. Verksamhetschef Git Nilsson inledde med att berätta om enhetens nya inriktning. Behandlingsarbetet innehåller numera bl.a. KBT-baserade samtalserier, återfallspreventions- och haschavvänjningsprogram. Git informerade om att den nya inriktningen även innebär att verksamheten har möjlighet att ta emot personer under avgiftningsfasen.

Därefter var det dags för Thomas Lundqvist, psykolog och docent, att dela med sig av sin gedigna kunskap om droger och missbruksbehandling. Temat för föreläsningen var ”Hur kan vi arbeta med personer under avgiftningsfasen”. Det blev en inspirerande dag och responsen från deltagarna var mycket positiv. Nya Sönnarslövsgården kommer att bjuda in till fler föreläsningar/utbildningsdagar - så håll utkik!

Jennie Börjhagen, Verksamhetsutvecklare


Bli gästskribent på VoB:s blogg!

Vi vill åter påminna om vår blogg. Vi har ett stort antal inlägg från VoB:s medarbetare men vi vill också gärna ta del av dina tankar, synpunkter och reflektioner. Maila Kerstin Steneudde på kerstin.steneudde@vob.se eller ring på 044-10 36 83 eller 0708-38 08 81.VoB Syd ägs av kommunerna i Skåne och Kronobergs län. Bolaget drivs utan vinstsyfte. VoB:s verksamheter tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten (SOL och LVU) gällande skydd och stöd, utredning och behandling. Placering kan ske i HVB eller familjehem. VoB driver även boenden för ensamkommande flyktingungdomar. Bolaget är känt för kundfokus och kvalitetstänkande. VoB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.

 
     
 Kontor: Videum Science Park, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se

Utrednings- och behandlingshem: Familjehuset i Alvesta, Familjehuset i Hörby, Högelids tonårsenhet, Sönnarslövsgården.

Integrationsboenden: Erlandsdal (Svedala), Husaren (Eslöv), Ananda och Akka (Kristianstad), Pilgården (Kävlinge).

VoB Plus: Familjehem, Jourhem, Psykologresurs, Utredningskonsult,
BBIC-konsult, Öppenvård.

 
  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig