Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

Året lider mot sitt slut

VoB:s tionde verksamhetsår är snart till ända. Vi kan konstatera att 2014 blev ett framgångsrikt år där jubileumskonferensen på St: Gertrud den 3 september var en av de absoluta höjdpunkterna. Andra viktiga händelser är att vi startat nya integrationsboenden för ensamkommande flyktingungdomar, ett i Kristianstad och ett i Eslöv. Sönnarslövsgårdens enhet för missbrukare har delvis ändrat inriktning under året vilket bl.a. innebär att verksamheten utvecklat KBT-baserade behandlingsmetoder.

Hög efterfrågan

Efterfrågan på platser för familjer, barn och ungdomar har under året varit fortsatt hög. För att förbättra möjligheterna att möta kommunernas behov planerar VoB för en utökning av verksamheterna, bl.a. genom kontraktering av fler familjehem och start av ytterligare ett HVB för tonåringar.

Kostnadsfri föreläsning i februari

VoB kommer under 2015 fortsätta anordna konferenser, föreläsningar och utbildningsdagar. Närmast bjuder vi in till en kostnadsfri föreläsning med Enrique Perez: ”Likhet och särart - en utmaning i mötet mellan socialtjänsten och klienter med utländsk bakgrund”. Föreläsningen hålls den 5 februari på Sankt Gertrud i Malmö.

Jag vill tacka er för ett mycket gott samarbete under 2014 och ser fram emot nya spännande utvecklingsprojekt framöver. God Jul och Gott nytt år önskar VoB!

Niels Elvhammar

Niels Elvhammar

VD
0700 - 91 39 33 · niels.elvhammar@vob.se