Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

Hej!

Här kommer VoB:s första nyhetsbrev för 2015. Denna gång handlar det om:

– VoBs kvalitetssystem
– Utveckling inom Familjehemsresursen
– Föreläsningen med Enrique Perez som hölls den 5 februari.

Niels Elvhammar

Niels Elvhammar

VD
0700 - 91 39 33 · niels.elvhammar@vob.se

VoB – kvalitetscertifierat enligt ISO 9001

För några veckor sedan genomförde LRQA (Lloyds Register Quality Assurance), ackrediterat certifieringsorgan, en så kallad förnyelserevision av VoB:s verksamhet. Enligt ISO-standarden skall en fullständig revision av den certifierade verksamheten genomföras vart tredje år för att kontrollera att kraven uppfylls. Glädjande nog kan konstateras att VoB genomgick granskningen med beröm godkänt. Bolaget certifierades därmed för ytterligare en treårsperiod. Utöver detta genomför Lloyds uppföljningsrevisioner av utvalda enheter två gånger per år vilket garanterar att VoB:s verksamheter fortlöpande håller utlovad kvalitet.

Kundenkäter 2014

Ett inslag i VoB:s kvalitetssystem är de kundenkäter som genomförs efter varje avslutat uppdrag. När nu utfallet för verksamhetsåret 2014 sammanställts är det med stolthet som vi åter kan redovisa ett mycket positivt utfall. Exempelvis anser 92 % av handläggarna från kommunernas socialtjänst att VoB efter genomfört uppdrag motsvarat eller överträffat deras förväntningar.

Bild på en pappa med sitt barn

Vidareutveckling av VoB:s Familjehemsresurs

I maj börjar Mikaela Hedenstedt som ny familjehemskonsulent. Mikaela har närmast arbetat som handläggare och barnsekreterare vid socialtjänsten i Kävlinge kommun. Vi är mycket glada för att hon nu kommer till oss för att bidra i arbetet med att vidareutveckla familjehemsverksamheten inom VoB.

Familjehemsresursen i VoB tar emot placeringar av barn och ungdomar i konsulentstödda familjehem och jourhem. Verksamheten erbjuder även konsultativa tjänster som utredning, rekrytering och förmedling av familjehem. Vidare tillhandahålls handledning och utbildning för familjehem, bl.a. Socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i”. Läs mer om familjehemsutbildningen i ett blogginlägg av våra familjehemskonsulenter.

Enrique Perez föreläsning

Föreläsning med Enrique Perez

Den 5:e februari arrangerade VoB ytterligare en kostnadsfri föreläsning. Ett 60-tal personer kom till Sankt Gertrud i Malmö för att lyssna på Enrique Perez föreläsning med rubriken ”Likhet och särart - en utmaning i mötet mellan socialtjänsten och klienter med utländsk bakgrund”. Enrique har bl.a. forskat i vilken betydelse klientens kulturella bakgrund har för socialtjänstens handläggning, exempelvis i ärenden där så kallad hedersrelaterat hot och våld är ett inslag i problematiken. Förläsningen var mycket intressant och blev särskilt spännande eftersom Enrique inte tvekar att utmana oss som arbetar med frågorna inom behandlingsverksamheter, på boenden eller vid socialtjänsten. Läs mer om föreläsningen i ett blogginlägg av verksamhetsutvecklare Jennie Börjhagen.

Bli gästskribent på VoB:s blogg!

Vi vill också gärna ta del av dina tankar, synpunkter och reflektioner. Bli gästskribent genom att maila Kerstin Steneudde på kerstin.steneudde@vob.se eller ring på 044-103683 eller 0708-380881.