Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

Hej!

Den 18 maj flyttar VoB in i kontorslokaler på Göran Olsgatan 1 i Malmö, endast ett par hundra meter från centralstationen. På det nya kontoret kommer våra medarbetare inom VoB Plus, d.v.s. Psykolog och Familjehemsresursen att samlas under ett och samma tak. Här kommer även bolagets utvecklingschef, verksamhetsutvecklare och undertecknad att ha sin huvudsakliga stationering. I samband med detta lämnar vi vår nuvarande kontorslokal på Kvarnen i Kristianstad.

Ett par veckor senare, den 28 maj flyttar vårt kansli från Teleborg in till centrala Växjö, norra Järnvägsgatan 12. De nya lokalerna ligger tvärs över gatan mitt emot tågstationen och resecentrum i Växjö.

Placeringen av de nya kontoren, i omedelbar anslutning till buss och tågcentraler, ger direktförbindelser med allmänna kommunikationer till hela regionen som VoB Syd verkar inom. Tillgängligheten förbättras därmed för både VoB:s medarbetare och samarbetspartners. Vi vill i samband med detta informera er om att postal korrespondens med bolaget framöver skall ske till kansliets nya adress i Växjö. Faktureringsdressen är fortsatt den samma, d.v.s. till bankgirocentralen i Stockholm. Post till familjehemsresursen, psykolog, utvecklingschef och verksamhetsutvecklare skickas till Malmökontoret

Du är hjärtligt välkommen att besöka oss.

Niels Elvhammar

Niels Elvhammar

VD
0700 - 91 39 33 · niels.elvhammar@vob.se

Post och besöksadresser
Bild på Malmö kontotet

Malmö (Kontor, VoB Plus)

VoB Syd AB
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö

Visa på karta
Bild på Växjö kontotet

Växjö (Kansli)

VoB Syd AB
Norra Järnvägsgatan 12
352 30 Växjö

Visa på karta
Faktureringsadress

VoB Syd AB

BGC-id LKH1205
FE 108
105 69  STOCKHOLM