Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

Hej!

I nyhetsbrevet kan du denna gång bland annat läsa om VoB:s utvecklingsarbete under det gångna året och om våra planer för framtiden. Tack för ett mycket gott samarbete under 2015! God Jul och Gott nytt år!

Niels Elvhammar

Niels Elvhammar

VD
0700 - 91 39 33 · niels.elvhammar@vob.se

VoB växer

2015 har varit ett mycket spännande och intensivt verksamhetsår för oss i VoB. Starkast fokus har vi, liksom ni i kommunerna, förstås haft på det ökade mottagandet av ensamkommande flyktingungdomar. Med ambitionen att så långt som möjligt försöka hjälpa ägarkommunerna har VoB under året fördubblat antalet boenden för målgruppen. Det genomförda utvecklingsarbetet är det mest omfattande som genomförts under VoB:s nu 11-åriga historia. Dessutom pågår planeringen inför start av ytterligare enheter under det kommande året.

Vittskövle behandlingshem – ny enhet för tonåringar

Den 1 mars 2016 startar VoB ett nytt behandlingshem i Vittskövle för tonåringar. Då behovet av behandlingsplatser för flyktingungdomar är stort kommer verksamheten bygga upp särskild kompetens med inriktning på denna målgrupp. Verksamheten i Vittskövle kommer i första hand ta emot uppdrag från Kristianstad kommun men VoB planerar att starta fler enheter framöver i syfte att ge ägarkommunerna ytterligare placeringsalternativ när det finns behov av kvalificerade behandlingsinsatser för målgruppen.

Öppenvård och förstärkt familjehemsvård

Från och med januari 2016 utökar VoB Plus, där idag psykolog- och familjehemsresursen ingår, sitt utbud. Verksamheten kommer att kunna erbjuda kvalificerade öppenvårdsinsatser i klientens hemmiljö samt behandlingsinsatser i kombination med placering i familjehem, så kallad förstärkt familjehemsvård. För mer information kontakta Jennie Börjhagen, ansvarig för VoB Plus.

Jennie Börjhagen

Jennie Börjhagen

0728 - 42 98 03 · jennie.borjhagen@vob.se

VoB söker Verksamhetsutvecklare

I samband med att VoB utvecklas och utökas har vi behov av att rekrytera fler medarbetare till olika områden inom bolagets verksamhet.
I syfte att stärka bolagets resurser i det fortsatta förändrings- och utvecklingsarbetet söker vi nu bl.a. en Verksamhetsutvecklare. Läs mer om tjänsten och om övriga lediga tjänster på vår hemsida.