Kvalitetsmål - Högelid

Mål 1

Uppdragsgivarna skall anse att VoB har utfört överenskommet uppdrag.

Mål 2

Uppdragsgivarna skall anse att VoB har varit flexibla och haft en bra struktur i ärendet.

Mål 3

Uppdragsgivarna skall anse att VoB har motsvarat eller överträffat de förväntningar man hade när uppdraget överenskoms.

95%

Uppnått resultat

95%

Uppnått resultat

95%

Uppnått resultat

Kommentarer från uppdragsgivarna

”Placeringen var akut och under en kort tid. Uppdraget som Högelid fick följdes och handläggaren bedömer att allt sköttes korrekt. Bra samarbete mellan socialtjänst, föräldrar och personal underlättade. Socialtjänst och föräldrar är mycket nöjda.”

”Kort placering men fick ett seriöst intryck.”

”Alltid ett gott bemötande. Mycket nöjd med placeringen.”

Gå till VoBs samlade kvalitetsresultat »