Kvalitetsmål - Familjehuset i Alvesta

Mål 1

Uppdragsgivarna skall anse att VoB har utfört överenskommet uppdrag.

Mål 2

Uppdragsgivarna skall anse att VoB har varit flexibla och haft en bra struktur i ärendet.

Mål 3

Uppdragsgivarna skall anse att VoB har motsvarat eller överträffat de förväntningar man hade när uppdraget överenskoms.

100%

Uppnått resultat

91%

Uppnått resultat

95%

Uppnått resultat

Kommentarer från uppdragsgivarna

”Mycket god kommunikation och samarbete.”

”Under utredningstiden i ”mitt” aktuella ärende och placering på VoB (Alvesta) förändrades förutsättningarna flera gånger. Ex Lvu, SoL, ensamma syskon, mamma + syskon, pappa+syskon. Vilket löstes mycket flexibelt och professionellt.

”Vi har stor erfarenhet av Familjehuset och vet att vi får den vård vi efterfrågar. Stort tack, vi kommer tillbaka :).”

Gå till VoBs samlade kvalitetsresultat »