Kvalitetsmål - Familjehuset i Hörby

Mål 1

Uppdragsgivarna skall anse att VoB har utfört överenskommet uppdrag.

Mål 2

Uppdragsgivarna skall anse att VoB har varit flexibla och haft en bra struktur i ärendet.

Mål 3

Uppdragsgivarna skall anse att VoB har motsvarat eller överträffat de förväntningar man hade när uppdraget överenskoms.

100%

Uppnått resultat

93%

Uppnått resultat

93%

Uppnått resultat

Kommentarer från uppdragsgivarna

”Tydlig ansvarsfördelning och krav från början. Vi fick svar på de frågor vi ställt.”

”Gott samarbete och flexibla i att förändra uppdraget under placeringstiden.”

”Bra och tydlig kontakt samt skriftlig sammanställning! Mycket bra att sammanställningen är skriven enl. BBIC! Det har varit enkelt att följa tiden på Familjehuset samt era resonemang. Tack!”

Gå till VoBs samlade kvalitetsresultat »