Kvalitetsmål - Familjehemsresursen

Mål 1

Uppdragsgivarna skall anse att VoB har utfört överenskommet uppdrag.

Mål 2

Uppdragsgivarna skall anse att VoB har varit flexibla och haft en bra struktur i ärendet.

Mål 3

Uppdragsgivarna skall anse att VoB har motsvarat eller överträffat de förväntningar man hade när uppdraget överenskoms.

91%

Uppnått resultat

91%

Uppnått resultat

84%

Uppnått resultat

Kommentarer från uppdragsgivarna

”God tillgänglighet i kontakten med familjehem och familjehemskonsult.”

”Absolut. Arbetet har jag uppfattat som kompetent och strukturerat. Utredaren har varit enkel i kontakter och jag har varit oerhört nöjd. Detta tyder på ett flexibelt arbetssätt.”

”Otroligt kompetent jourfamilj. Alltid trevligt, korrekt bemött av all personal. Hjälpsamma vid oklarheter.”

Gå till VoBs samlade kvalitetsresultat »