Kvalitetsmål - Psykologresursen

Mål 1

Uppdragsgivarna skall anse att VoB har utfört överenskommet uppdrag.

Mål 2

Uppdragsgivarna skall anse att VoB har varit flexibla och haft en bra struktur i ärendet.

Mål 3

Uppdragsgivarna skall anse att VoB har motsvarat eller överträffat de förväntningar man hade när uppdraget överenskoms.

66%

Uppnått resultat

66%

Uppnått resultat

66%

Uppnått resultat

Kommentarer från uppdragsgivarna

”Absolut! Charlotte har varit oerhört flexibel.”

”Insatsen utfördes på ett snabbt sätt utan att ”störa behandlingen mamman befann sig i.”

Gå till VoBs samlade kvalitetsresultat »