Kvalitetsmål - Vittskövlegården

Mål 1

Uppdragsgivarna skall anse att VoB har utfört överenskommet uppdrag.

Mål 2

Uppdragsgivarna skall anse att VoB har varit flexibla och haft en bra struktur i ärendet.

Mål 3

Uppdragsgivarna skall anse att VoB har motsvarat eller överträffat de förväntningar man hade när uppdraget överenskoms.

87,5%

Uppnått resultat

87,5%

Uppnått resultat

87,5%

Uppnått resultat
Gå till VoBs samlade kvalitetsresultat »