Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Kontakta oss

För kontakt via telefon se under respektive verksamhet

Söker du Familjerådgivningen ring 0470-226 04 eller maila: familjeradgivningen@vob.se

Vill du kontakta någon särskild på VoB, se kontaktuppgifter under Ledning och administration.

Om du inte söker enskild person eller verksamhet kan du kontakta huvudkontoret på 0470-78 18 20