Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Aktuellt

2019-03-19

Vårnyheter från VoB

2018-12-18

Julhälsning från VoB

2018-09-21

VoB Syd bjuder in till kostnadsfri temadag

2018-08-27

Parterapi på Familjerådgivningen – En jämförelsestudie av Transaktionsanalytisk psykoterapi (TA) och traditionell behandling (TAU).
Ladda ner artikeln av Göran Wasserman, Familjerådgivare i VoB (PDF)

2018-02-22

 VoB:s nystartade behandlingshem Trollsjön bjuder in till Öppet hus fredagen den 9 mars

2017-12-20

Julhälsning från VoB

2017-09-19

Information från Psykologresursen och Familjehemsresursen i VoB

2017-08-22

VoB öppnar nya verksamheter

2017-06-13

Sommarhälsning från VoB

2017-06-05

Pressmeddelande

VoB Syd AB, som ägs av samtliga kommuner i Skåne och Kronoberg, har under 2016 fortsatt att utveckla bolagets utbud i överenstämmelse med kommunernas föränderliga behov. Under året har verksamheten utökats med anledning av ägarkommunernas ökade behov av boendeplatser för ensamkommande flyktingungdomar som uppkom efter 2015 års omfattande mottagande. Flera av VoB:s verksamheter för ensamkommande flyktingungdomar hade under våren 2016 kraftig överbeläggning när kommunernas omfattande mottagande innebar ett akut ökat behov av platser för målgruppen.

Bolaget redovisar som en följd av den hastiga utökningen och överbeläggningen vid boendeenheterna en högre omsättning och ett större överskott för 2016 jämfört med tidigare år.

Situationen avseende målgruppen ensamkommande flyktingungdomar förändrades dock successivt under 2016. Antalet nyanlända minskade kraftigt och regeringen beslutade om sänkta ersättningar till kommunerna. Detta innebär att bolagets utbud och inriktning åter behöver justeras och anpassas.

Det inledda omställningsarbetet, som bl.a. innehåller avveckling av en stor del av VoB:s integrationsboenden, innebär omfattande tillkommande kostnader och investeringar. Inför hösten 2017 kalkylerar bolaget därför med ett underskott.VoB har tack vare den sedan tidigare lagda grunden för en stabil ekonomi, förutsättningar att hantera denna situation. Bedömningen är att bolaget på sikt har goda möjligheter att åter finansiera verksamheten och dess utveckling, med nödvändig rörelsemarginal. Som kommunägt bolag drivs VoB Syd utan vinstsyfte. Eventuella överskott återinvesteras i verksamheten i syfte att utveckla insatsernas kvalité och anpassa utbudet till kommunernas behov.

2017-02-07

Kostnadsfri temadag den 23 mars

2016-12-14

Julhälsning från VoB

2016-10-20

Höstnyheter från VoB

2016-06-21

Sommarhälsning från VoB

2016-03-23

VoB bjuder in till kostnadsfri temadag

2016-03-15

Vårnyheter från VoB

2015-12-18

Julhälsning från VoB

2015-09-15

Hantering av problemskapande beteende.

Kostnadsfri temadag med Bo Hejlskov Elvén,
psykolog, föreläsare och författare.

Konflikter, våld och självskadande beteende är vanliga i omsorgen (psykiatrin, HVB, eller kriminalvården). Man har haft olika metoder för att lösa de problem det innebär. De flesta metoderna har dock fokuserat på behandling av brukaren.

Temadagens fokus är inte behandling, men hantering av beteendet och mötet med brukaren. Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi, och har visat sig ha god evidens i förhållande till att förebygga våld, konflikt och självskadande beteende.

Dagens första del handlar om förhållningssätt och teori, den andra delen om metod och bemötande. Målet är att dels erbjuda effektiva metoder, dels ge deltagarna en ram att utveckla egna metoder utifrån.

27 oktober kl 08.30 – 15.30. VoB bjuder på för- och eftermiddagsfika.

Sankt Gertrud Konferens, Malmö.

Östergatan 7B. 211 25 Malmö.

 Anmälan är nu stängd.  

Kontakta Jennie Börjhagen 0728-42 98 03 eller Kerstin Stenudde 0708-38 08 81.

Ladda ner föreläsningsbladet

2015-09-15

Höstnyheter från VoB

2015-05-18

Ett lite mer tillgängligt VoB

2015-03-05

Vårnyheter från VoB

2014-12-17

Julhälsning från VoB

2014-12-05

Likhet och särart: en utmaning i mötet mellan
socialtjänsten och klienter med utländsk bakgrund.

Kostnadsfri föreläsning med Enrique Pérez,
docent i Socialt arbete, Malmö högskola

I socialt arbete har frågan om kulturens betydelse återaktualiseras i det som benämns som ”hederskonflikter” inom muslimska familjer. Risken att av ”kulturalisera” olika typer av sociala problem ställer vidare den problematiska frågan om hur socialtjänsten förhåller sig till om likhets- och särartsprincipen i de interventioner som exempelvis kan leda till ett omhändertagande av ett barn. Enrique Pérez uppfattning är att det över huvud taget råder oklarhet kring hur kulturella skillnader kan uppfattas och bedömas i frågor som har med föräldrarnas ansvar att göra. I hans presentation diskuteras den här problematiken utifrån tre olika begrepp: ”den demokratiska paradoxen” som problematiserar kollektiva intressen och individuella rättigheter, ”den mångkulturella paradoxen” som tar upp diskrimineringsfrågan och”den (mångkulturella) institutionella omständigheten” som betonar institutionella faktorer.

5 februari kl 09.00 – 12.00. Fika serveras från kl 08.30.
Sankt Gertrud Konferens, Malmö.

Senast den 22 januari till kerstin.steneudde@vob.se

.


2014-12-01

Utvecklingsprojekt och kommande föreläsningar

2014-10-02

Unga vuxna med drogproblematik; hur ska vi arbeta med dessa under avgiftningsfasen?

Nya Sönnarslövsgården bjuder in till föreläsning med Thomas Lundqvist, psykolog och docent, Rådgivningsbyrån i Lund. 

Avgiftningsfasen är en period då personen utsätts för hög emotionell stress i ett skede då denne inte är förmögen att hantera denna påverkan på ett kognitivt plan.

Hur vi arbetar med personerna under denna fas är avgörande för hur framgångsrik återanpassningen till ett drogfritt liv blir.

13 nov kl 13 – 15.30. Eftermiddagen inleds med gemensam lunch kl 11.30 och möjlighet att titta runt i Nya Sönnarslövsgårdens verksamhet.

Nya Sönnarslövsgården. Adress: Vittskövle torg 1. Föreläsningen hålls i Sockenstugan. Se karta »

Senast 16 okt till jennie.borjhagen@vob.se. Föreläsningen är kostnadsfri.

Ladda ner föreläsningsbladet


2014-09-23

Höstnyheter från VoB

2014-05-06

Vårnyheter från VoB

2014-04-15

Uppnådda kvalitetsmål 2013

2014-01-31

Barns upplevelser av samhällsvård

Material från föreläsningen i Hässleholm.

2014-01-03

Medarbetare sökes till ny verksamhet

2013-12-18

Julhälsning 2013

2013-11-20

Aktuell utveckling inom VoB

2013-10-9

Ny kvalitetsenkät (pdf) för Familjehuset i Alvesta.

2013-06-28

Sammanställda kvalitetsenkät kan du läsa här »

2012-12-16

 

"Du valde Sverige", ny bok från VoB

Köp boken för 200kr.
Moms och porto tillkommer

VoB har tillsammans med författaren Niklas Törnlund tagit fram läroboken "Du valde Sverige - en manual till ditt nya land". Här förmedlas kunskaper och värdegrunder inom bl a Sveriges historia, lag/rätt, man/kvinna, religion och miljö. Boken används som underlag till integrationsarbetet i VoBs boenden för ensamkommande barn.

Du kan beställa boken genom att maila till Kerstin Stenudde. Du kan se bokens innehållsförteckning och läsa bokens förord här.

2013-06-11

Aktuell utveckling inom VoB

2013-04-09

Konferensdagen

Material och bilder från Konferensdagarna i Lund.

2012-12-14

Julhälsning 2012

2012-06-29

Ny VD till VoB Syd

2012-05-11

Familjehemsresursen

2012-04-25

Tillbakablick 2011 och Öppet hus

2012-02-08

Två smarta nyheter på vob

2011-10-18

BBIC i VoB

2011-09-12

Bonus blir verklighet

2011-04-11

VoB Plus - Familjehemsresursen, BBIC

2011-04-07

VoB Plus - Psykologgruppen, Läkare

2010-12-22

Lediga platser i jourfamiljehem

2010-12-20

God Jul önskar VoB

2010-11-30

Jourfamiljehem

2010-06-11

Läkare till VoB

2010-03-08

Riskbedömningar vid hedersrelaterat våld

2010-02-15

Nu finns enkätresultat, statistik och förbättringsrapporter för 2009. Dessutom kan Du läsa vad uppdragsgivarna tyckt om VoB under 2009. Resultaten hittar du under Mål och resultat

2009-12-16

Specialistkompetens i BBIC

2009-12-08

Förändringarnas tider på Högelid

2009-11-24

Britt-Marie Eliasson tackar för sig efter 40 år på Lillängen

2009-11-16

Utvecklingsarbete inom VoB

2009-11-14

Planering av verksamhet för ensamkommande flyktingbarn

2009-11-11

Ny verksamhetschef för Nova

2009-11-06

Autism/Asperger syndrom och bemötande

2009-11-06

Sociala berättelser och seriesamtal

2009-11-04

Trygghet, insyn och inflytande. Och ekonomi.

2009-10-01

Övertagande av verksamhet

2009-09-29

Utbildningsdag med Luzern

2009-08-17

Medling vid brott

2009-06-22

Integrationspedagog

2009-06-17

Dialogforum 17

2009-06-11

Ny upphandling (Ranarp)

2009-05-28

Utbildningsdag i hedersrelaterat förtryck och våld hölls den 28 maj på Norra station i Hässleholm. Material från dagen.

2009-04-15

Handledning till familjehem – en investering för framtiden

2009-04-07

Utbildningsdag med Luzern

2009-04-01

Äntligen har vi platser att erbjuda!

2009-03-18

Dialogforum 16

2009-03-17

Hedersrelaterat våld får inte ta fler liv

2009-03-12

Information från Ranarp

2009-03-01

Nytt HvB i VoB
VoB har förvärvat Sönnarslövsgården som är ett HvB för metadonister utanför Kristianstad. Sönnarslövsgården har funnits i 20 år och arbetar på uppdrag från socialtjänsten i Sundsvall i norr till Ystad i söder. Målgruppen är klienter som ska ställas in på metadon eller riskerar att förlora sin plats i metadonprogrammet. Sönnarslövsgården har ett mycket gott rykte – inte minst i klientgruppen – är oftast fullbelagt och har en välutvecklad kvalitetssäkring.
När nu VoB för första gången har ett HvB för missbrukare, vet vi att vi skaffat något som kommer att utgöra ett värdefullt tillskott till utbudet. Läs mer om Sönnarslövsgården

2009-02-24

Kulturkompetens i SoL-utredningar
Konflikter och konfliktlösning hanteras olika i olika kulturer. Kultur påverkar identitet, mening och beslut. Inte sällan uppstår missförstånd mellan socialtjänsten och invandrarfamiljen utifrån familjens kultur och hur den hanterar konflikter och kriser. Läs mer om Kulturkompetens i SoL-utredningar

2009-02-16

Resultat för 2008
Nu finns enkätresultat, statistik och förbättringsrapporter för 2008 att ladda hem. Resultaten hittar du under Mål & Resultat

2009-02-10

Ny verkamhet inom VoB
Integrationspedagoger

2008-02-26

Dialogforum 15-2007 ett bra år för VoB
VoBs resultat för 2007 börjar i allt väsentligt bli klart. Det har varit ett framgångsrikt år; med bra resultat och arbetet med olika utvecklingsprojekt har påbörjats eller fortsatt. Läs mer om KBT

Godkänner du att vår webbplats använder sig av cookies som säkerställer funktionen av sidan samt förbättrar användarupplevelsen?

Vi sparar cookies för att göra ditt besök ännu bättre!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats (förstapartcookies) det kan t.ex. vara en filtrering, ett sökresultat eller en kundvagn om det finns på hemsidan. Vi analyserar webbplatstrafik, användning (tredjepartcookies) för att göra varje enskild sida bättre för dig som besökare. Cookies kan även utnyttjas av Google, Facebook och andra sociala medier för annonsering. Ifall du väljer att inte godkänna kommer tredjepartscookies att stängas av. Vi sparar inte informationen längre än nödvändigt, ca 14 månader. Du kan när som helst ändra ditt val i sidfoten.