Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Niels Elvhammar

VD

 
Mobil: 0700-91 39 33
niels.elvhammar@vob.se

Niels Elvhammar

Om företaget

VoB Syd är ett offentligägt företag som tillhandahåller tjänster inom
socialtjänstens område. Bolaget drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte. Ägare är kommunalförbundet VoB Kronoberg och Kommunförbundet Skåne och därigenom indirekt samtliga kommuner i Kronoberg och Skåne.

VoB Syd erbjuder behandlings- och utredningsinsatser för barn, ungdomar,
och familjer. Placering kan ske på behandlingshem (HVB) eller i familjehem. Vidare driver VoB integrationsboenden för ensamkommande flyktingungdomar. Sammantaget består organisationen av ca femton enheter
som tar emot uppdrag rörande ca 300 barn, ungdomar och vuxna per år. 

VoB Syd bildades 2004 och övertog då verksamheter från kommunalförbundet VoB Kronoberg och Region Skåne. Utgångspunkten var att skapa en organisation med ett uttalat kundperspektiv, kvalitetstänkande och med förståelse för socialtjänstens situation. VoB:s förstahandskunder är ägarkommunerna. Verksamheternas chefer och personal har kontinuerliga kontakter och en löpande dialog med chefer och handläggare socialtjänsten. Alla som arbetar inom VoB har ambitionen att finna lösningar när kommunerna står inför problem man inte själva har resurser för att hantera.