Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

VoB:s värdegrund

VoB:s värdegrund består av värderingar och normer som anger inriktningen i det förhållningssätt som vi vill ska prägla organisationen och som ska visa sig i alla våra handlingar. VoB:s förhållningssätt ska innebära att kunder, klienter och medarbetare ska kunna vara trygga med att VoB alltid prioriterar högsta möjliga kvalité inom verksamheten.

I syfte att beskriva det förhållningssätt och den kultur som skall säkerställa att hög kvalité i verksamheten upprätthålls har tre värdeord valts ut och deras betydelse formulerats.

Struktur

Vi har en tydlig organisation och arbetar strukturerat med bolagets kvalitetssäkring som grund, vilket skapar trygghet, begriplighet, förutsägbarhet och trovärdighet för kund, klient och medarbetare.

I genomförandet av insatserna utgår vi från tydliga uppdrag, välstrukturerade processer och rutiner. Vi har tydligt formulerade mål och riktlinjer som styr och ger ramar för verksamheten. Vi strävar efter ständiga förbättringar.


Flexibilitet

Vi anpassar oss efter kundernas ­behov och de krav som ställs. Vi har god tillgänglighet. Vi tar ansvar för att fullfölja uppdraget och är öppna för förändringar och alternativa lösningar.

Vi möter varje klient med utgångspunkt från den enskildes förutsättningar och behov.

Under mottot ”frihet under ansvar” löser medarbetarna uppgiften på bästa möjliga sätt. På ett prestigelöst sätt tillvaratar och utvecklar vi varje medarbetares kompetens. Vår företagskultur kännetecknas av en hög grad av delaktighet, där ömsesidig respekt, arbetsglädje och laganda uppnås. Det skapar en arbetsmiljö som uppmuntrar individers prestation, engagemang och personliga utveckling.


Professionalitet

Vårt arbete kännetecknas av professionalitet och hög kompetens. Med utgångspunkt från beprövade och kunskapsbaserade metoder bidrar vi till förändring som gör skillnad i klienternas liv.

Samarbetet med kund, klient och medarbetare genomsyras av ett gott bemötande som grundar sig på ett respektfullt, empatiskt och ödmjukt förhållningssätt. Vi har en tydlig och öppen dialog. Vår människosyn betonar alla människors likavärde.
 

Vi bryr oss mera

Som en övergripande slogan arbetar bolaget med; ”Vi bryr oss mera”. 
Denna slogan ska spegla ambitionen att överträffa kundernas förväntningar, att vara bättre än konkurrenterna, att inte slå sig till ro utan att hela tiden arbeta vidare med ständiga förbättringar och att vara en attraktiv arbetsgivare.

 

 

Godkänner du att vår webbplats använder sig av cookies som säkerställer funktionen av sidan samt förbättrar användarupplevelsen?

Vi sparar cookies för att göra ditt besök ännu bättre!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats (förstapartcookies) det kan t.ex. vara en filtrering, ett sökresultat eller en kundvagn om det finns på hemsidan. Vi analyserar webbplatstrafik, användning (tredjepartcookies) för att göra varje enskild sida bättre för dig som besökare. Cookies kan även utnyttjas av Google, Facebook och andra sociala medier för annonsering. Ifall du väljer att inte godkänna kommer tredjepartscookies att stängas av. Vi sparar inte informationen längre än nödvändigt, ca 14 månader. Du kan när som helst ändra ditt val i sidfoten.