VoB och Familjehuset i Hörby bjuder in till kostnadsfri temadag.

23 mars

Sankt Gertrud Konferens, Malmö
Anmälan

Tidig hjälp för små barn

Tidiga insatser för små barn och deras föräldrar är den yttersta hörnstenen i arbetet med att ge de minsta och mest sårbara människorna stöd.

Vi som arbetar med utredning och behandling inom socialtjänstens område har ett särskilt stort ansvar för att utveckla arbetssätt så att insatserna skyndsamt kommer de små barnen och deras föräldrar till del.

Tidiga insatser skall vara humana, effektiva, förebyggande och utvecklande. Arbetet skall vila på värderingar om allas lika värde.

Eva presenterar en utrednings- och behandlingsmetodik som stödjer:

  • barnets själv- och jag-utveckling.
  • barnets anknytningsprocess.

Om temadagen

När: 23 mars kl. 09.00 – 16.00. Registrering, kaffe & te kl. 08.30. VoB bjuder på för- och eftermiddagsfika.
(Ingen smörgås till morgonkaffet.)

Plats: Sankt Gertrud Konferens, sal Catharina.

Adress: Östergatan 7B, 211 25, Malmö.

Sista anmälningsdag: Platserna är nu fyllda och anmälan är stängd.
Föreläsningen riktar sig främst till socialsekreterare.

Temadagen är gratis. Vid utebliven närvaro utan avanmälan debiteras 500 kr per person.

Föreläsare

Eva Körner är leg psykolog, leg psykoterapeut och klinisk specialist.

Porträttbild

Eva Körner

Eva har lång klinisk erfarenhet av psykosocialt arbete med barn och barnfamiljer och har under 40 år arbetat som handledare, konsult och utbildare med fokus på anknytning och föräldraskap. Eva har skrivit och publicerat boken Föräldraskapets (o)möjligheter – utredning och behandling av barn och relationen förälder-barn ur ett anknytningsperspektiv (2005). Eva är verksam vid Psykologi Aveny i Göteborg.

PPT Presentation »

Anmälan

Vi har nu stängt anmälan till temadagen.

Ifall du får förhinder så meddela oss gärna så att platsen kan ges till någon annan.

Tack!

Vi har mottagit din anmälan.