Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Integrationsboenden

VoB driver sju integrationsboenden (HVB) för asylsökande ensamkommande flyktingungdomar. Samtliga integrationsboenden/asylboenden drivs på entreprenad för respektive kommun. Arbetet i boendena sker på uppdrag från kommunen och har som övergripande mål att underlätta den asylsökande ungdomens integration i Sverige.