Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Våra behandlingshem

VoB Syd AB är en organisation med ett uttalat kundperspektiv, kvalitetstänkande och med förståelse för socialtjänstens situation. VoB har spetskompetens och resurser att hantera ett brett spektra av social problematik som rör barn, tonåringar, vuxna och familjer. Nedan kan du läsa mer i detalj om de olika verksamheterna, behandlingshem och de insatser som vi erbjuder.

Stödboende

VoB:s stödboenden vänder sig till ungdomar i ungdomar i åldern 16–20 år, pojkar och flickor, med behov av visst vuxenstöd. Verksamheterna tar främst emot uppdrag om utslussinsatser för ungdomar som varit placerade på HVB och familjehem och som inte längre har behov av dessa placeringsformer. Samtliga integrationsboenden inom VoB erbjuder platser i stödboenden i externa lägenheter. Dessa platser inryms i entreprenadavtalen med respetive kommun. 

I augusti 2017 startade VoB ett nytt stödboende i Kristianstad. Enheten kan erbjuda stödboendeplatser till samtliga kommuner. Även uppdrag om insatser utan föregående placering vid behandlingshem, familjehem eller integrationsboende, kan tas emot i stödboendet i Kristianstad.