Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Carola Karlsson

Verksamhetschef, Familjehuset i Alvesta

Tel: 0472-19 219
 
carola.karlsson@vob.se

Carola Karlsson

Nina Lundgren

Bitr. verksamhetschef, Familjehuset I Alvesta

Tel: 0472-19 219
Mobil: 0708-12 16 26
nina.lundgren@vob.se

Nina Lundgren

Charlotte Berger-Torres

Leg. Psykolog

 
Mobil: 070-220 77 87
charlotte.berger-torres@vob.se

Charlotte Berger-Torres

Familjehuset
Rönnedalsvägen 29
342 31 Alvesta

Familjehuset i Alvesta

Familjeavdelningen 

Familjeavdelningen tar emot akut-, utrednings- och behandlingsuppdrag rörande föräldrar, barn och tonåringar. Verksamheten kan erbjuda boende i enskild lägenhet eller i rum på avdelningen. I den sistnämnda boendeformen har familjen eget sovrum och badrum medan kök och vardagsrum är gemensamt. Placering i lägenhetsboende rekommenderas framförallt för behandlingsplaceringar men även då det gäller utredning om behovet av extra stöd, skydd och bevakning inte föreligger. 

Barnavdelningen 

Barnavdelningen är en akut-, utrednings- och behandlingsavdelning med sju platser för ensamplacerade barn i åldrarna 0-13 år, både flickor och pojkar. Avdelningen erbjuder placering för utredning, skydd och stöd eller i avvaktan på familjehemsplacering eller annan lösning.

På båda avdelningarna finns det tillgång till personal dygnet runt. Avdelningarna har vaken personal på natten.

Psykolog

VoB:s psykolog är knuten till verksamheten på del av sin tjänst. Psykologen fungerar exempelvis som en resurs i samband med förfrågan om ett nytt ärende och som konsult för behandlingspersonalen under uppdragets genomförande. VoB:s psykologresurs kan dessutom som en tilläggstjänst via uppdrag från socialtjänsten erbjuda psykologutredning, behandling, handledning och utbildning samt via samarbetspartners neuropsykiatrisk utredning.

Hemmets placering

Verksamheten bedrivs i ett hyreshus i de centrala delarna av Alvesta. Omgivningarna består av blandat boende såsom hyreshus, bostadsrätter och villaområden. I närheten finns tillgång till bl.a. simhall, bowlinghall, bibliotek och ett flertal rekreationsområden och fritidsanläggningar. Tågstation och bussförbindelser finns i nära anslutning. I verksamheten finns det tillgång till gym, hobbyverksamhet och egen lekplats. Goda möjligheter finns till individuellt anpassade fritidsaktiviteter utifrån intresse, behov och ålder, se fritid och kulturellt utbud nedan.

Målgrupper

Familjer och barn kan placeras pga. social, psykosocial och psykisk problematik men också vid misstankar om fysisk och psykisk misshandel, övergrepp, vanvård, missbruk och kriminalitet samt då det gäller hedersproblematik. 

  • Ensamplacerade barn i åldrarna 0-13 år, flickor och pojkar på barnavdelningen i första hand. Ensamplacering kan ske på Familjavdelningen i avvaktan om plats på barnavdelningen.
  • Ensamplacering av tonåringar i åldern 13-18 år kan ske på familjeavdelningen både när det gäller uppdrag om utredning och behandling. Ensamplacerade tonåringar kan dock inte ske om problematiken rör eget beteende såsom missbruk, kriminalitet eller svårare psykisk problematik.
  • Familjer med barn och tonåringar som är i behov av behandling, skydd, stöd eller utredningsinsatser.
  • Såväl barn som tonåringar kan placeras tillsammans med föräldrar pga. eget beteende eller miljöskäl.  
  • Asylsökande föräldrar och barn
  • Familjer och individer utsatta för hedersrelaterad problematik
  • Gravida kvinnor inför förlossning
  • Svagbegåvade föräldrar

Uppdrag

Skydd och stöd

Gäller i första hand placeringar där uppdraget inte är kopplat till insatser riktade mot beteendeförändring utan mer riktad mot stöd, rådgivning och vägledning. Exempel är tex asylsökande eller föräldrar och barn i avvaktan på placering i familjehem.

Utredning

Utredning sker enligt BBIC. Samspel och anknytning mellan förälder och barn observeras. Utredningstiden eller placeringens längd avtalas vid inskrivningen och varierar utifrån de individuella uppdragen, oftast 10-12 veckor. Utredningarna är ett komplement till och/eller fördjupning av socialtjänstens utredningar. Eftervård och separationsarbete sker planerat och flexibelt utifrån barnets behov. Psykolog finns inom verksamheten, samt via Växjö Psykologbyrå. Utredningen resulterar i ett skriftligt utlåtande. Regelbundna utredningskonferenser genomförs med uppdragsgivaren. Läs mer hur Vob utreder

Behandling

Behandlingsplacering kan tas emot från början vid placering eller så kan en utredning övergå i behandling. En behandlingsplan upprättas utifrån uppdrag av socialförvaltningen. Uppdraget blir att härleda vissa specifika beteendeförändringar som skall uppnås under placeringstiden.  Läs mer hur Vob behandlar


Metoder 

Det grundläggande arbetet sker i en miljöterapeutisk struktur där stor dela av vardagen är förutsägbar, vilket skapar grundtrygghet för de barn som är placerade. Verksamheten är KBT-inriktad, via handledning samt via personalens utbildning. Tillgång finns till Psykolog, Familjeterapeuter samt till KBT-utbildad personal. Repulse, Tejping, BOF samt ESTER som är olika verktyg som används både i utrednings och behandlingssyfte.

Hela personalgruppen har specialistkompetens gällande hedersproblematik.
Läs mer om metoder och verktyg


Kompetens

• Verksamhetschef, Socionom
• Biträdande Verksamhetschef, Socionom
• Utredare och behandlare, totalt sett 20 personer, bestående av socionomer, socialpedagoger, lärare, IKM och övriga beteendevetare. Av dessa är 5 Utredningssamordnare och 3 Behandlingssamordnare.
• 1 Familjeterapeut steg 1, Fritidspedagog
• 1 Familjeterapeut steg 1 och BBIC-ansvarig, Socionom
• 1 KBT-terapeut Steg 1
• 1 KBT-terapeut
• Förskollärare
• Totalt 16 personer med specialistkompetens inom Hedersproblematik.
• Vaken nattpersonal, 6 personer, Undersköterska eller pågående utbildning.
• Kock
• Ekonomiassistent


Barnverksamhet/Skola

Utredningshemmet Familjehuset i Alvesta, bilmatta och dynor i lekrum Tillgång finns till Familjehusets barnverksamhet. En individuell bedömning görs utifrån varje barns behov. Barnverksamhet är centralt belägen i verksamheten.

Familjehuset har ett samarbete med Alvesta kommun som bedriver en skola för VoB:s verksamheter i Alvesta (Alvesta resursskola). Skolverksamheten ligger inom gångavstånd, ca 50 meter. Verksamheten har tillstånd utifrån skolverkets gällande riktlinjer och är kvalitetssäkrad.

Fritid och kulturellt utbud

Familjehuset lägger stor vikt vid att ge varje individ möjlighet att delta och medverka i olika former av fritidsaktiviteter och kulturella utbud. Exempel som finns att tillgå är bla följande:

• Simning och äventyrsbad
• Ishall
• Skidbacke
• Badplatser
• Motionsspår
• Tennishall
• Bibliotek
• Teatrar
• Bio
• Lekland
• Bowlinghall
• Idrottens hus
• Telleborgs slott
• Gymträning
• Lekplatser
• Museum
• Ridanläggning
• Övriga kulturella utbud beroende på årstid

För referenser kontakta verksamhetschef eller biträdande verksamhetschef.

Information till boende:

Information för lägenhetsboende
Information för rumsboende