Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Ann-Marie Espersson

Verksamhetschef, Familjehuset i Hörby

Tel: 0415 - 38 63 01
Mobil: 0736 - 20 80 57
am.espersson@vob.se

Ann-Marie Espersson

Familjehuset
Råbyvägen 41 C
242 34 Hörby

Reception 0415 - 38 63 00
Direktnummer
Fam.avd 1 plan ett: -30
Fam.avd 2 plan två: -10

Familjehuset i Hörby

 

Familjehuset i Hörby har den stora institutionens tillgångar på resurssidan men också en organisation som möjliggör den lilla specialistverksamhetens smidighet. I närmiljön finns öppen förskola, bibliotek, grönområden och vårdcentral med BVC och MVC.

Verksamheten består av två familjeavdelningar. 

Utredningshem Familjehuset i Hörby, trapphus med gula och röda väggarFamiljeavdelning 1

Familjeavdelningen utreder familjer med barn 0-12 år. Familjeavdelningen tar också emot familjer för behandling, skydd och stödboende, både akut och planerat. Det kan gälla svår psykosocial problematik, psykisk sjukdom, förståndshandikapp eller missbruk. Familjerna bor i ett eller två sovrum med dusch och wc, för övrigt är boendet i en kollektiv miljö. Alla medarbetare har högskolekompetens; socionomer, socialpedagoger och även kompetens såsom förskollärare och gestaltterapeut.

Familjeavdelning 2

Utredningshem Familjehuset i Hörby, närbild på jordgubbstårta på bord

Avdelningen tar emot familjer med barn 0-3 år. Vid syskonplacering kan även äldre syskon tas emot. Verksamheten utreder och behandlar familjer med spädbarn, med fokus på den tidiga anknytningen mellan barn och förälder. Avdelningen tar även emot gravida kvinnor några veckor före beräknad förlossning. Teamet består av socionomer, socialpedagoger, dipl. Marte-Meoterapeut och barnskötare med vidareutbildning.

Utredning

Utredning på Familjehuset sker enligt BBIC. Samspel och anknytning mellan förälder och barn observeras. Utredningstiden eller placeringens längd avtalas vid inskrivningen och varierar utifrån de individuella uppdragen. Utredningarna är komplement till och/eller fördjupningar av socialtjänstens utredningar. Eftervård och separationsarbete sker planerat och flexibelt utifrån barnets behov. Psykolog finns inom verksamheten. Utredningen resulterar i ett skriftligt utlåtande. Regelbundna utredningskonferenser genomförs med uppdragsgivaren.
Läs mer om hur VoB utreder

Behandling

Behandlingsuppdrag kan antingen tas emot från början vid placering eller så kan en utredning övergå i behandling. En behandlingsplan upprättas utifrån uppdraget från socialförvaltningen. Ofta handlar målet om att förbättra samspelet mellan föräldrar och barn. Arbetet fokuserar ofta på anknytningen och på att hjälpa föräldrarna att se och förstå barnets behov, så att barnet får sina grundläggande behov tillgodosedda. Läs mer om Behandlingsarbete i VoB

Arbetet sker i ett miljöterapeutiskt perspektiv där föräldern får hjälp med strukturen i vardagen. Genom eftervårdsavtal kan familjen följas upp när de flyttat hem.
Läs mer om vardagsstruktur