Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Tel: 046-27 25 110
Fax: 046-73 58 42
Mobil: 0736-20 59 81

Ann-Sofie Hansson

Bitr. verksamhetschef Pilgården

 
Mobil: 0736-205980
ann-sofie.hansson@vob.se

Ann-Sofie Hansson

Pilgården

Pilgårdens integrationsboende drivs på entreprenad för Kävlinge kommun. Pilgården har platser både i gruppboende och i utslussningsverksamhet.

Integrationsboendet riktar sig till ensamkommande asylsökande ungdomar som befinner sig i asylprocessen eller som erhållit uppehållstillstånd. Arbetet i boendet sker på uppdrag av kommunen och har som övergripande mål att underlätta ungdomens integration i Sverige.

Integrationsboendena i VoB ingår i en större organisation med hög kompetens och omfattande erfarenhet av att ta emot uppdrag om vård, behandling och utredning i samband med placering i HVB eller familjehem. Genom att verksamheterna för ensamkommande ungdomar är en del i detta sammanhang har organisationen resurser att erbjuda individuellt anpassad insatser av hög kvalité.  Detta innebär att VoB:s integrationsboenden har goda förutsättningar att fullfölja uppdragen även för de unga som visar sig ha särskilda behov. Tillgången till platser i familjehem och behandlingshem ger möjlighet till att vid behov utforma en anpassad vårdkedja.

Integrationsboende - gruppboende

Integrationsboendet kännetecknas av trygghet, kontinuitet, gott bemötande och respekt för den personliga integriteten. Insatsen omfattar stöd, tillsyn, samverkan med kommunens skola, samhällsorientering, stöd vid myndighets- och hälsovårdskontakter och fritidsaktiviteter. Stor vikt läggs på samverkan med den enskilde, uppdragsgivare och gode män. Ungdomen ses som individ, med sina förutsättningar, men också som en del i en grupp som ska må bra tillsammans. Vi arbetar med förutsägbarhet och påverkbarhet i vardagen. Varje ungdom ska kunna förstå och påverka sin vardag utifrån mognad och situation. KASAM och feedback är grunden för vårt arbetssätt och lyfter individens förmågor och möjligheter, både enskilt och gemensamt. Ungdomarna ges träning i demokrati och möjlighet till inflytande i enskilda samtal samt i regelbundna husmöten. Husmötena innehåller samtal om aktiviteter, vardagsrutiner och samhällsorientering.

Utslussning - träningsboende

Verksamheten har även möjlighet att på kommunens uppdrag erbjuda fortsatt stöd efter vistelsen på boendet. Den unge är under denna utslussningsfas fortsatt inskriven men bor i egen lägenhet eller träningslägenhet. Insatsens omfattning minskas successivt efter den unges förmåga till ökad självständighet.

 

Godkänner du att vår webbplats använder sig av cookies som säkerställer funktionen av sidan samt förbättrar användarupplevelsen?

Vi sparar cookies för att göra ditt besök ännu bättre!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats (förstapartcookies) det kan t.ex. vara en filtrering, ett sökresultat eller en kundvagn om det finns på hemsidan. Vi analyserar webbplatstrafik, användning (tredjepartcookies) för att göra varje enskild sida bättre för dig som besökare. Cookies kan även utnyttjas av Google, Facebook och andra sociala medier för annonsering. Ifall du väljer att inte godkänna kommer tredjepartscookies att stängas av. Vi sparar inte informationen längre än nödvändigt, ca 14 månader. Du kan när som helst ändra ditt val i sidfoten.