Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Rikard Jönsson

Verksamhetschef Stödboende i Kristianstad och samordnare Lägenhetsboende/Utsluss

 
Mobil: 0700-80 60 96
rikard.jonsson@vob.se

Rikard Jönsson

Lägenhetsboende/Utsluss

VoB erbjuder träningslägenheter med individanpassade insatser i eget boende för enskilda vuxna, familjer samt ungdomar i åldern 16–20 år. Insatsernas inriktning och omfattning varierar beroende på den enskildes behov. Exempel på uppdrag som kan tas emot är skydd, stöd och behandling i öppenvård. Tillgången till lägenhetsboenden innebär också att samtliga verksamheter i VoB kan erbjuda olika typer av utslussinsatser, t ex efter genomförd utredning och/eller behandling på HVB.

1.Träningslägenheter och stödboende för unga

Målgrupp: Ensamplacerade unga i åldern 16–20 år som har förmåga att med visst stöd klara eget boende i lägenhet.

Insatser och omfattning: Den unge bor i egen fullt möblerad lägenhet eller i enskilt boenderum där kök och vardagsrum delas med en annan placerad ungdom. Vägledning och stöd i praktiska göromål i hushållet. Stöd rörande kontakter med myndigheter, sjukvård, skola, arbetsliv samt med att söka egen bostad. Strukturerade veckosamtal samt vid behov stödsamtal. Regelbundna besök av personal i lägenhetsboendet. Personal är tillgänglig via telefon dygnet runt.

2. Behandlings- och skyddslägenheter för familjer och enskilda vuxna

Målgrupp: Familjer och enskilda vuxna över 20 år som har behov av relativt omfattande stöd, skydd, behandling och/eller utredning (kartläggning). Familjen eller den enskilde skall ha förmåga att klara eget boende men har tillfälligt behov av en alternativ boendelösning under det att insatsen genomförs.

Insatser och omfattning: De boende familjerna och enskilda vuxna bor i egna fullt möblerade lägenheter. Regelbundna samtal med olika inriktning beroende på uppdrag: Enskilda samtal med föräldrar, familjesamtal med både barn/ungdomar och föräldrar, barnsamtal. Samspelsobservationer och praktiskt pedagogiskt stöd. Kartläggningar/utredningar utifrån BBIC:s risk- och skyddsfaktorer samt behovsområden. Personal är tillgänglig via telefon dygnet runt.

3. Träningslägenheter för familjer och enskilda vuxna

Målgrupp: Familjer eller ensamstående vuxna som är i behov tillsyn och/eller vissa stödinsatser. Familjen eller den enskilde skall ha förmåga att klara eget boende men har tillfälligt behov av en alternativ boendelösning under det att insatsen genomförs.

Insatser och omfattning: Familjerna och enskilda vuxna bor i egna fullt möblerade lägenheter. Personal är tillgänglig via telefon dygnet runt. Vägledning och stöd i praktiska göromål i hushållet. Stöd rörande kontakter med olika myndigheter som sjukvård, skola, arbetsliv samt med att söka egen bostad. Regelbundna besök av personal i lägenhetsboendet och vid behov samtal. Regelbundna besök av personal i lägenhetsboendet. Personal är tillgänglig via telefon dygnet runt.

 

Geografi: Lägenheterna finns till största del i Kristianstad och i Eslöv men dessutom finns en lägenhet i Lund och en i Alvesta.

Godkänner du att vår webbplats använder sig av cookies som säkerställer funktionen av sidan samt förbättrar användarupplevelsen?

Vi sparar cookies för att göra ditt besök ännu bättre!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats (förstapartcookies) det kan t.ex. vara en filtrering, ett sökresultat eller en kundvagn om det finns på hemsidan. Vi analyserar webbplatstrafik, användning (tredjepartcookies) för att göra varje enskild sida bättre för dig som besökare. Cookies kan även utnyttjas av Google, Facebook och andra sociala medier för annonsering. Ifall du väljer att inte godkänna kommer tredjepartscookies att stängas av. Vi sparar inte informationen längre än nödvändigt, ca 14 månader. Du kan när som helst ändra ditt val i sidfoten.