Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Gunilla Johansson

Familjebehandlare och handledare

 
Mobil: 0707-712768
gunilla.johansson@vob.se

Gunilla Johansson

Lena Nilsson

Familjebehandlare och handledare

 
Mobil: 0709-623348
lena.nilsson@vob.se

Lena Nilsson

VoB:s öppenvårdsteam

Öppenvårdsteamet i VoB erbjuder kartläggnings- och behandlingsinsatser med interventioner på allt från individnivå till familj och nätverk. Familjebehandlarna i teamet har lång erfarenhet av att arbeta med familjer där föräldrar, barn och ungdomar hamnat i negativa mönster och där det finns olika symtom, såsom problemskapande beteende, skol- och drogproblematik. Familjebehandlarna har även särskild kompetens och lång erfarenhet när det gäller neuropsykiatriska svårigheter.

Målgrupp

Familjer, barn och ungdomar som beviljats bistånd i form av öppenvårdsinsats där VoB:s öppenvårdsteam kan erbjuda lämplig kartläggning-, stöd- och/eller behandlingsinsats.

Uppdrag

Öppenvårdsteamet erbjuder olika former av insatser som syftar till att barn, ungdomar och deras familjer och nätverk får tillgång till skräddarsydda lösningar på hemmaplan. Insatserna genomförs, efter lämplighetsprövning och överenskommelse med socialtjänsten, i familjernas hem, i socialtjänstens lokaler, i öppenvårdsteamets lägenhetsboende eller i någon av VoB:s övriga verksamheter (HVB, familjehem eller stödboende).

Genom att teamet involverar familj, skola, familjehem, fritid och andra viktiga nätverk i insatserna ökar möjligheterna till hållbara förändringar. Insatserna kan varieras i intensitet utefter behov och överenskommelse. Familjebehandlarna arbetar mobilt och flexibelt med hög tillgänglighet, även utanför kontorstid.

Arbetssätt och metoder

Arbetet vilar på en systemisk och salutogen grund. Metoder och verktyg som är vanligt förekommande är:

  • Enskilda samtal med föräldrar
  • Familjesamtal med både barn/ungdomar och föräldrar
  • Barnsamtal
  • Samspelsobservationer
  • Praktiskt pedagogiskt arbete med utgångspunkt från bl.a. neuropsykiatriska funktionsvariationer.
  • Kartläggningar/utredningar utifrån BBIC:s risk- och skyddsfaktorer samt behovsområden

Kompetens

Familjebehandlarna har högskolexamen med pedagogisk inriktning och en av medarbetarna har dessutom socionomexamen. Därutöver har Familjebehandlarna handledarkompetens och en rad påbyggnadsutbildningar inom bl.a. systemisk familjeterapi, gestaltterapi, anknytning och mentalisering, lågaffektiv pedagogik och MI. Öppenvårdsteamet har särskild spetskompetens inom området neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Övriga tjänster

Öppenvårdsteamet i VoB erbjuder även handledning till personalgrupper inom bl.a. skola, socialtjänst och LSS. De har också möjlighet att utföra kartläggningsuppdrag inom skola. Kartläggningen i skolan kan sedan ligga till grund för den pedagogiska planeringen.

Godkänner du att vår webbplats använder sig av cookies som säkerställer funktionen av sidan samt förbättrar användarupplevelsen?

Vi sparar cookies för att göra ditt besök ännu bättre!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats (förstapartcookies) det kan t.ex. vara en filtrering, ett sökresultat eller en kundvagn om det finns på hemsidan. Vi analyserar webbplatstrafik, användning (tredjepartcookies) för att göra varje enskild sida bättre för dig som besökare. Cookies kan även utnyttjas av Google, Facebook och andra sociala medier för annonsering. Ifall du väljer att inte godkänna kommer tredjepartscookies att stängas av. Vi sparar inte informationen längre än nödvändigt, ca 14 månader. Du kan när som helst ändra ditt val i sidfoten.