Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Annika Weitner

Verksamhetsutvecklare

 
Mobil: 0707-53 97 52
annika.weitner@vob.se

Annika Weitner

BBIC-Konsult

BBIC – Barns behov i Centrum

Inom socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet är BBIC, Barns behov i centrum, i fokus. BBIC är ett system för utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barnavården som nästan alla kommuner i landet har som grund.
VoB är sedan flera år delaktiga i implementering och utveckling av BBIC genom samordning av ägarkommunernas BBIC-nätverk. För närvarande har vi detta uppdrag i förhållande till kommunerna i Kronoberg. Uppdraget innebär att vi är kommunernas länk till Socialstyrelsen där vi regelbundet tar del av nyheter och information som rör såväl BBIC specifikt som barn- och ungdomsområdet i allmänhet. All personal i VoB som arbetar med barn, ungdomar och familjer utbildas i BBIC och både utredningsuppdrag och behandlingsinsatser genomsyras av BBIC:s grundprinciper, risk & skydds-faktorer samt bedömningsgrunder.

Adress

VoB Syd AB
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö