Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Marita Flood

Familjehemskonsulent

 
Mobil: 0705-13 32 61
marita.flood@vob.se

Marita Flood

Mikaela Hedenstedt

Familjehemskonsulent

 
Mobil: 0704-84 91 57
mikaela.hedenstedt@vob.se

Mikaela Hedenstedt

Helén Hettinger

Familjehemskonsulent

 
Mobil: 0736-20 59 82
helen.hettinger@vob.se

Helén Hettinger

Familjehemsresursen

VoB:s familjehemsresurs erbjuder

 • Konsulentstödd familje- och jourhemsvård
 • Handledning och utbildning
 • Utredning familjehem

Verksamhetens olika former av familjehemsvård utgör en länk i VoB:s vårdkedja.

Hur blir vi/jag familjehem?

För att få uppdrag som familjehem genomgår ni/du en familjehemsutredning. En utredning innefattar bland annat följande:

 • Registerkontroll hos myndigheter
 • Referenser
 • Hembesök
 • Intervjusamtal
 • Plats, barnet som kommer till familjen skall ha tillgång till ett eget rum.

VoB erbjuder sina konsulentstödda familjehem

 • Grundutbildning enligt Socialstyrelsens ”Ett hem att växa i”
 • Kontinuerlig kompetensutveckling
 • Grupphandledning
 • Tillgång till stöd, rådgivning och handledning av familjehemskonsulenter även utanför kontorstid

Kompetens

Familjehemskonsulenterna är socionomer med vidareutbildning och har lång erfarenhet inom socialtjänsten och från psykosocialt behandlingsarbete. Samtliga konsulenter har kännedom om BBIC, är utbildade i Nya Kälvesten och i ”Ett hem att växa i”.

Våra tjänster

 • Konsultativa uppdrag inom socialtjänstens område;
  • Barnavårdsutredningar (enl. 11 kap. 1 § SoL)
  • Behandlings- och utredningsinsatser i öppenvård i familjers hemmiljö
  • Handledning till personalgrupper och familjehem.
 • Familjehemsutredning; verksamheten upprättar på uppdrag från socialtjänsten underlag till familjehemsutredning.
 • Psykologutredning. VoB kan som en tilläggstjänst erbjuda psykologutredning i samband med placering.
 • Skyddat boende. Verksamheten kan ta emot uppdrag i kontrakterat familjehem för kortare och längre insatser där det föreligger ett skyddsbehov.
 • Riskbedömningar; enligt Patriark, SARA och SAM.