Välkommen till VoB

VoB Syd driver behandlingshem, utredningshem (HVB), jourhem och familjehem som tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten (SOL och LVU) gällande skydd och stöd, utredning, behandling och konsultationer. VoB Syd drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte. Ägare är kommunalförbundet VoB Kronoberg och Kommunförbundet Skåne och därigenom indirekt samtliga kommuner i Kronoberg och Skåne.

Våra verksamheter

VoB har ett brett spektra med spetskompetens och vi tar emot akuta och planerade uppdrag gällande utredning, behandling, integration, konsultation och skydd och stöd. 

Utredning & behandling (HVB)

Vi utreder, behandlar, ger skydd och stöd som rör olika målgrupper med ett brett spektrum av problematik.

Skydd & stöd

Skapar möjligheter för individanpassade insatser i eget boende för ungdomar, familjer och enskilda vuxna.

Familjehem och jourhem

Vi erbjuder platser i konsulentstödda familjehem och jourhem samt specialiserade konsultativa tjänster.

Öppenvård

Öppenvårdsinsatser i olika former erbjuds inom Öppenvårdsteamet och Familjerådgivningen i Kronoberg.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Ta del av den senaste informationen från VoB genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. 

Senaste blogginläggen

Läs bloggen