Väsentliga händelser efter årets slut

Bolaget har för närvarande svårt att överblicka konsekvenserna av Coronavirusets spridning och vilken påverkan det kan komma att få för VoB, inte minst då det gäller bolagets placeringar i räntefonder, under räkenskapsåret 2020. Situationen fortsätter att eskalera och bolagets bedömning är att det finns risk för att det kommer att få påverkan på VoB:s verksamhet inom kort. Omfattningen av de konsekvenser som Coronakrisen slutligen kommer att ge, är dock i nuläget svår att bedöma. Med hänvisning till bolagets fortsatt starka ekonomi, både gällande soliditet, eget kapital och likviditet, bedömer ledningen den nuvarande ekonomiska situationen som fortsatt stabil.