Bolagets enheter

Trollsjöns verksamhet avslutades dock den 31 augusti.

Bolaget har under året även drivit Myra - skyddat boende, Lägenhets och Stödboendet, Öppenvårdsteamet och Familjehemsresursen.

Under våren 2019 drevs integrationsboendet Felixgården men verksamheten avvecklades den 31 maj.