KIBB-utbildning i samarbete med Allmänna Barnhuset

I samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset vill vi nu undersöka om det finns underlag för att ännu en gång kunna erbjuda KIBB på skånsk mark (på ort med goda kommunikationer). För att få till en kurs krävs 25 deltagare. Kostnad för kursen är 44 000 kr exkl. moms. Kursstart beräknas till september och intresseanmälningar önskas senast den 4 mars på Stiftelsen Allmänna Barnhusets hemsida där det även finns mer info om utbildningen.