KIBB-utbildning i samarbete med Allmänna Barnhuset

KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit.

KIBB är avsedd för familjer där det inkommit en anmälan om misstänkt barnmisshandel och där det ändå beslutats att barnet ska fortsätta leva med den/de föräldrar som misstänkts. KIBB är en behandling som vänder sig till hela familjen och innehåller specifik behandling för både barn och förälder. KIBB fokuserar både på att hjälpa den våldsutövande föräldern förändra sitt beteende och bli en mer positiv, närvarande och engagerad förälder men också på att hjälpa barnet bearbeta sina upplevelser av våldet.

Utbildningen är uppdelad i fyra seminarier som fokuserar på olika faser i behandlingen och som deltagarna parallellt får praktisera med en familj under handledning.

Inför kursstart hålls ett uppstartsmöte via telefon för praktisk information och frågor. Beräknad tidsåtgång för deltagarna under utbildningstiden är ca 1 dag/vecka. I den tiden är inkluderat:

  • 4 lärandeseminarier
  • Förberedelser och inläsning av material
  • Behandling av 1 familj under minst 16 veckor
  • Handledning via Teams, 12 tillfällen
Utbildningens omfattning:

Digital introduktion: 211206 kl.13.30-16.00

Seminarium 1: 220118 – 220120 (lunch-lunch, internat i enkelrum på Stiftsgården Åkersberg, Höör)

Seminarium 2:  210309 – 210310 (2 heldagar, internat se ovan) 

Seminarium 3: 220511 – 220512 (2 heldagar, internat se ovan)

Seminarium 4: 220915 (från lunch), 220916 (heldag) OBS – Ej internat

 

Plats: På Stiftsgården Åkersberg, Höör (gångväg från järnvägsstationen i Höör)

Pris: Utbildningskostnad inklusive ev certifiering: 18 000:- + moms

Administrativa kostnader: 16 470 :- exkl. moms (kost och logi, kurslokal, resor mm)

Anmälan: sker till annika.weitner@vob.se senast 15 oktober med kontakt- och fakturauppgifter. Bindande anmälan!

VoB förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar.

 

Förutsättningar för att kunna delta i utbildningen:

  • Minst 2 årig eftergymnasial beteendevetenskaplig utbildning (ex socialpedagog)
  • Erfarenhet av behandlingsarbete med barn och familjer
  • God kännedom om vad en manualbaserad behandlingsmetod innebär
  • Möjlighet att genomföra en KIBB behandling med en familj under utbildningstiden
  • Mer information om utbildningen: KIBB Utbildningsbeskrivning