ASQ - Ages and Stages Questionnaire

ASQ, ages and stages questionnaire, är ett screeningverktyg som används för att mäta utveckling hos barn från fyra månader upp till fem år. Skattningen görs tillsammans med barnet och dennes föräldrar. Frågeformulären är anpassade efter barnets ålder och innehåller 30 frågor som tillsammans ger god kännedom kring hur barnet skattar i relation till andra barn i samhället. Bedömningen utgår från norska normer och förhållanden och är därför även väl anpassat för barn som lever i Sverige.

Skattningen omfattar fem områden och mäter barnets kommunikation, grovmotorik, finmotorik, problemlösningsförmåga samt sociala kompetens.

ASQ kan användas för att få en bild av barnets nuläge, men även som stöd i behandling då skattningen kan genomföras inför uppstart och i samband med avslut för att mäta förändring över tid.

ASQ-SE är ett komplement som mäter barnets socioemotionella utveckling.

 

VoB:s båda familjehus använder sedan många år dessa verktyg för utvecklingsbedömning och kan varmt rekommendera dem för alla som arbetar med utredning av små barn.

 

Om utbildaren: Sidsel Haug är studieledare och programansvarig vid Regionscenter för barn och ungas psykiska hälsa – Öst och Söder i Norge. Hon har en bakgrund som specialist i klinisk pedagogik med fördjupning i familjeterapi och späd- och småbarns psykiska hälsa. Läs mer om Sidsel Haug här.

Plats: Hotell Statt, Hässleholm (några minuters promenad från stationen)

Tid: 15-16 april 2024, kl.9-16

Pris: 4885 kr exkl. moms. för medlemskommuner (Skåne och Kronoberg). 5185 kr exkl. moms för övriga. Fm.fika, lunch och em.fika ingår. 

Anmälan: sker till annika.weitner@vob.se eller 0707-53 97 52 senast den 14/3 2024. Begränsat antal platser (30), först till kvarn gäller. Bindande anmälan (namn med kontaktuppgifter, arbetsplats, faktureringsuppgifter).