Parenting Young Children - PYC

I början av 2022 arrangerar VoB Syd tillsammans med Malmö stad en utbildning i PYC, där några av platserna kan erbjudas till övriga medlemskommuner. 

PYC är ett föräldrastödsprogram för dig som möter och/eller arbetar med föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar. Programmet är utarbetat vid Parenting Research Centre i Melbourne, Australien och sammanställt utifrån mångårig forskning. PYC är utformat för yrkesverksamma som möter föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns ett behov av att utveckla och stärka föräldrafärdigheter. Programmet kan även användas med andra föräldrar om det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat stöd. Programmet har huvudsakligen använts av familjebehandlare, hemterapeuter, familjepedagoger med flera.

Mer info om PYC hittas på PYC:s hemsida samt i denna video

Utbildningens omfattning: 3 heldagar samt metodstöd i grupp vid 7 tillfällen under ett års tid.

Tid: 1-3 februari 2022 + 7 metodstödstillfällen á 3 timmar vardera. (Datum ännu ej fastställda)

Plats: Lokal Fänriken, Fänriksgatan 1, Kompetenscentrum Malmö stad

Pris: 16 700:- exkl. moms (för- och eftermiddagsfika ingår under de 3 heldagarna)

Anmälan: sker till annika.weitner@vob.se senast den 15/12. Bindande anmälan (ange namn, kontaktuppgifter samt fakturaadress). Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.