Utbildning med ATV Norge

Efter önskemål från medlemskommuner erbjuder VoB Syd även i år en utbildning för er som arbetar med personer som utövar våld i nära relation. Denna gång köper vi in utbildningen från den norska stiftelsen ATV (Alternativ til Vold). Målgrupp för utbildningen är socialarbetare som möter och arbetar med våldsutövare och som önskar en fördjupning i ämnet. Grundläggande kunskap och utbildning gällande målgruppen förutsätts. 

Innehåll(fokus kommer ligga på det fetstilta) 

  • Presentation av ATV som organisation samt ATV:s kärnkomponenter
  • Information om ATV:s behandlingstider och behandlingsresultat
  • Vad säger forskning om behandling riktad till våldsutövare? Vad säger forskning och ATV:s erfarenhet om motivationsarbete i förhållande till gruppen våldsutövare? 
  • Info om ”vilken typ” av våldsutövare ATV når oftast och vilken som är svårast att få till behandling
  • Metoder/Verktyg för att motivera våldsutövaren att ta emot behandling
  • Metoder/Verktyg att använda sig av i behandlingsarbetet med våldsutövarna
  • Information om arbete med våldsutövarens partner och barn 

Teori och praktiska övningar kommer kombineras. 

Om utbildarna: Hanne Kristin Hop är specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi och har arbetat som psykolog sedan 2002 och inom “Alternativ til Vold” sedan 2013. Hanne har lett ATV:s utveckling av en metod för att ge barn till våldsutövare information om våld tillsammans med barnets föräldrar. Hon är också delaktig i att utveckla ATV:s arbete med familjer och barn. Tormod Flatby Lindheim är psykologspecialist och har arbetat som psykolog sedan 2006 och som enhetschef för Alternativ til Vold Asker och Bærum sedan 2007. Hanne och Tormod arbetar både med våldsutövare, våldsutsatta, familjer, våldsutsatta barn och ungdomar, samt våldsutövande  ungdomar. Båda har lång erfarenhet av att utbilda och handleda i arbetet med våldsutövare, våldsutsatta och deras barn men också till de behandlare som arbetar med dessa målgrupper. 

Plats: Hotell Statt, centrala Hässleholm (om pandemin tillåter - annars digitalt) 

Tid: 2-3 december 2021 samt uppföljande workshop/handledning den 24 mars 2022. Totalt tre heldagar, kl.9-16.  

Pris: 5200:- exkl. moms. Fm.fika, lunch och em.fika ingår i priset alla tre dagar. Observera att det finns statsbidrag att söka för den här typen av utbildningar, mer info finns här: https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/utvecklingsmedel-for-arbete-mot-vald-i-nara-relationer/ 

Anmälan: sker till annika.weitner@vob.se eller 0707-53 97 52 senast den 1/11. Begränsat antal platser (30), först till kvarn gäller. Bindande anmälan (namn med kontaktuppgifter, arbetsplats, faktureringsuppgifter) VoB förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda. 

utbildningen är fulltecknad!