Ett hem att växa i

Målgrupp och innehåll: VoB erbjuder utbildningen ”Ett hem att växa i ” 4 heldagar, för familjehem. VoB utbildar enligt socialstyrelsens material som bygger på Barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst och familjehem.

Utbildningen innehåller åtta teman: 

  • Familjehemsvården och barnen
  • Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
  • Att stödja barns behov av närhet och anknytning 
  • Att hantera kriser, separationer och förluster
  • Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse 
  • Barns hälsa och skolgång
  • Samspel och gränssättning
  • Vardagen i familjehemmet

Teoretiska kunskaper och fakta varvas med övningar samt konkreta råd och tips. Tillfälle ges till diskussioner och erfarenhetsutbyte med andra familjehem och dina kursledare.  

Utbildare: Helen Hettinger, Mikaela Hedenstedt och Marita Flood är socionomer med lång erfarenhet av familjehemsvård från både socialtjänst och som konsulenter med inriktning på rekrytering, utredning, utbildning och handledning av familjehem.