TRAPPAN-utbildning i samarbete med Marie Cederschiöld högskola

Trots det 45 år gamla förbudet mot barnmisshandel så uppger var tionde tonåring idag att de någon gång blivit slagna i hemmet. Lika många barn uppskattas ha bevittnat våld mellan närstående vuxna. I föreskriften om våld i nära relationer (HSLF-FS 2022:39) beskrivs vikten av att kommunernas socialtjänst har kunskap om våldets konsekvenser och om hur man samtalar med dessa barn. För att möjliggöra för våra medlemskommuner att utbilda fler medarbetare i insatser riktade mot våldsutsatta barn, erbjuder VoB Syd nu återigen en uppdragsutbildning i samarbete med Marie Cederschiöld högskola. Starten sker i september 2024.  

Utbildningens omfattning, 7,5 hp:   

Del 1: Grundteori i våldsproblematik 

Kursen inleds med fyra sammanhängande teoridagar, hel eller halvdagar, sammanlagt 18 timmar, 3–6 september, 2024. Dessa kursdagar genomförs digitalt på distans.

Tis 3/9 kl.9.00-16.00

Ons 4/9 kl.13.00-16.00

Tors 5/9 kl.9.00-12.00

Fre 6/9 kl.9.00-16.00


Del 2: TRAPPAN-modellen   

Består av tre sammanhängande metoddagar, 24–26 september, 2024.
Dessa dagar genomförs fysiskt på plats i Hässleholm, kl. 9.00–16.00.


Del 3: Handledning

Utbildningen avslutas med tre handledningstillfällen om vardera två-tre timmar i mindre grupper, en gång/månad, oktober, november och december, 2024. Handledningstillfällen genomförs digitalt på distans.

Mer info om handledningstillfällena ges senare. 


Pris:
 20 500 kr exkl . moms för medlemskommuner (Skåne och Kronoberg), 20 800 kr för icke medlemskommuner. Fika och lunch under heldagarna i Hässleholm ingår. 

Anmälan: sker till annika.weitner@vob.se med namn, mailadress, fakturaadress och ev. specialkost. Anmälan är bindande. 

Begränsat antal platser (24 st) först till kvarn gäller. VoB förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare. Ett absolut krav är att kursdeltagaren har möjlighet att genomföra en krisintervention med ett barn på sin arbetsplats under utbildningstiden. 

Vidare information om utbildningen: 
Krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer – arbetsmodellen TRAPPAN, 7,5 p.

Kursplan TRAPPAN 7,5 hp