TRAPPAN-utbildning i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola

Trots det 42 år gamla förbudet mot barnmisshandel så uppger var tionde tonåring idag att de någon gång blivit slagna i hemmet. Lika många barn uppskattas ha bevittnat våld mellan närstående vuxna. I föreskriften om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) beskrivs vikten av att kommunernas socialtjänst har kunskap om våldets konsekvenser och om hur man samtalar med dessa barn. För att möjliggöra för våra medlemskommuner att utbilda fler medarbetare i insatser riktade mot våldsutsatta barn, erbjuder VoB Syd nu återigen en uppdragsutbildning i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Starten sker i december 2021.  

Utbildningens omfattning:   

- Grundteori i våldsproblematik (digitalt): 6/12 kl. 9-16, 7/12 kl. 9-12, 8/12 kl. 9-12, 9/12 kl. 9-16 

- TRAPPAN-modellen (digitalt): 17/1, 18/1, 19/1 kl. 9-16 alla dagar        

- Handledning, 3 tillfällen (digitalt): febr, mars & april 2022. 2h per tillfälle i grupp med max 12 deltagare. 

Plats: Digitalt pga pandemin 

Pris:
 16300:- i utbildningskostnad samt 3465:- för administrativa kostnader, kurslokal, förtäring mm. Fika och lunch på heldagarna i Hässleholm ingår. (Angivna priser är exklusive moms. Möjlighet finns att betala utbildningskostnaden under 2021)  

Anmälan: sker till annika.weitner@vob.se  Bindande anmälan. (Namn med kontaktuppgifter, arbetsplats, faktureringsuppgifter) Begränsat antal platser (24 st) först till kvarn gäller. VoB förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare. Ett absolut krav är att kursdeltagaren har möjlighet att genomföra en krisintervention med ett barn på sin arbetsplats under utbildningstiden. 

Vidare information om utbildningen: 
Krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer – arbetsmodellen TRAPPAN, 7,5 p.  

Kursplan TRAPPAN