Dialog och kunskap

VoB:s blogg är ett forum för dialog och kunskapsutbyte. På bloggen vill vi ge en djupare inblick i verksamheten – människorna bakom och tankarna som driver den.

Profil

De flesta som bloggar jobbar på VoB men ibland har vi också gästskribenter som bidrar med sina tankar och erfarenheter om socialt arbete.

VoB Syd arbetar med barn, ungdomar, familjer och vuxna missbrukare i behov av olika insatser som behandling, stöd, skydd, integration och utredning. Företaget är kommunägt och drivs utan vinstsyfte.

Kommentera gärna eller kontakta oss om du har frågor eller synpunkter på ett blogginlägg eller vår verksamhet.

Bli gästskribent

Vårt perspektiv är inte allas perspektiv. Olika erfarenheter av socialt arbete ger olika insikter och kunskap. Saknar du ditt perspektiv här på bloggen? Bli gästskribent. Maila Annika Weitner, annika.weitner@vob.se eller ring på
0707 – 53 97 52