Har du synpunkter eller klagomål?

Dina åsikter är viktiga! Har du klagomål, synpunkter eller förbättringsförslag?
Vi vill gärna ta del av dem. Klagomål och synpunkter är en viktig del i VoB:s kvalitetsarbete. Vi strävar efter att lösa de problem som kan uppstå och att hela tiden förbättras.