ISO-certifiering

Vad innebär en ISO-9000 certifiering?

ISO-9000 är ett kvalitetsledningssystem dvs. det sätt som en organisation använder för att leda och styra aktiviteter för att leverera rätt kvalitet till kunderna.

En grundtanke i ISO 9000-serien är att det ska gå att hitta möjligheter till förbättringar i verksamheten, till exempel genom att spåra orsaken till fel som uppstår. En annan genomgående del av ISO 9000-serien är att kontinuerligt utveckla organisationens metoder och processer. Att ledningssystemet fungerar över tid säkerställs genom regelbundna revisioner som utförs av certifieringsorganet kompletterat med egna internrevisioner.

Certifieringen enligt ISO-9000 innebär en mycket hög grad av trovärdighet i alla frågor som berör verksamhetens kvalitet och att man på det sättet tillgodoser kundernas förväntningar. En certifiering innebär också en förbättrad produktivitet, fokus på mål och kundtillfredsställelse och en bättre konkurrensförmåga.