Anmälan stängd

VoB och Familjehuset i Hörby bjuder in till kostnadsfri temadag.

23 mars - Sankt Gertrud Konferens, Malmö

Tidig hjälp för små barn

Tidiga insatser för små barn och deras föräldrar är den yttersta hörnstenen i arbetet med att ge de minsta och mest sårbara människorna stöd.

Vi som arbetar med utredning och behandling inom socialtjänstens område har ett särskilt stort ansvar för att utveckla arbetssätt så att insatserna skyndsamt kommer de små barnen och deras föräldrar till del.

Tidiga insatser skall vara humana, effektiva, förebyggande och utvecklande. Arbetet skall vila på värderingar om allas lika värde.

Som stödjer:

  • barnets själv- och jag-utveckling.
  • barnets anknytningsprocess.

Föreläsare

Eva Körner är leg psykolog, leg psykoterapeut och klinisk specialist.

Eva Körner

Eva har lång klinisk erfarenhet av psykosocialt arbete med barn och barnfamiljer och har under 40 år arbetat som handledare, konsult och utbildare med fokus på anknytning och föräldraskap. Eva har skrivit och publicerat boken Föräldraskapets (o)möjligheter – utredning och behandling av barn och relationen förälder-barn ur ett anknytningsperspektiv (2005). Eva är verksam vid Psykologi Aveny i Göteborg.

PPT Presentation »

Anmälan

Tyvärr så är det fullbokat och anmälan stängd.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar och behöver komma i kontakt med oss?
Ringa eller maila till Annika Weitner.