Anmälan stängd
frukostföreläsning kl.9-10 den 5 april via teams 

Skyddat boende-reformen

Frukostföreläsning om skyddat boende-reformen

 

VoB Syd bjuder in till digital frukostföreläsning om skyddat boende-reformen med utvecklingsledare Helene Hansen från Länsstyrelsen Skåne:

"- Jag kommer ge en lägesbild av den nya reformen om skyddat boende samt berätta om Länsstyrelsen uppdrag i relation till reformen. Vad vet vi i nuläget? En del av de förändringar som kommer med nya reformen om skyddat boende går att planera inför – sen är det vissa delar som kräver att man planerar för nya rutiner. Så implementering, förändringsarbete, ledarskap och barnperspektiv kommer även det att beröras under frukostseminariet."

 

Tid:
Fredagen den 5 april kl.9-10

Plats:
Digitalt via Teams

Frågor?
Kontakta Annika Weitner på annika.weitner@vob.se eller 0707-539752

Anmälan: senast onsdagen den 3 april. Länk till mötet skickas ut den 4 april.

Målgrupp:
Socialsekreterare, behandlare och chefer som arbetar inom området barn och familj.

Föreläsningen är kostnadsfri. 

Föreläsare

Helene Hansen arbetar vid enheten för jämställdhet & demokrati vid Länsstyrelsen Skåne. Arbetet är för tillfället inriktat på nya reformen om skyddat boende samt stöd och behandling till våldsutövare. Fokus är till stor del på barnperspektiv och barnrättsperspektiv. Tidigare har Helene arbetat som forskare och lärare inom rättssociologi, kriminologi och socialt arbete vid Lunds universitet. Senast har Helene arbetat vid Polismyndigheten. Både med grova brott samt vid brott i nära relation (BINR).

Anmälan

Tyvärr så är det fullbokat och anmälan stängd.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar över föreläsningen?

Kontakta Annika Weitner på annika.weitner@vob.se eller 0707-539752.