Anmälan stängd
4 Dec - Norra station i hässleholm, lokal "stockholm"

Social ungdomsvård under utveckling

En kostnadsfri temadag för att uppmärksamma ett aktuellt ämne, nämligen den svenska ungdomsvården och vad som händer just nu inom detta område

Om temadagen

Den 4 december bjuder VoB in till ytterligare en kostnadsfri temadag för att uppmärksamma ett aktuellt ämne, nämligen den svenska ungdomsvården och vad som händer just nu inom detta område. Dagen riktar sig till socialsekreterare och behandlare som arbetar inom barn och familj.

Kommunerna kommer framöver att ha stora utmaningar att tillgodose ungdomars behov av placering i ungdomsvården och därför är det av vikt att vi lär oss ännu mer kring vilka placeringsformer som fungerar bäst. För att hålla oss uppdaterade inom detta område har vi knutit kontakter med Statens Institutionsstyrelses (SiS) Jonas Andersson som är psykolog och projektledare för projektet ”Målgruppsbedömning” och med professor Torbjörn Forkby vid Linnéuniversitetet för olika former av utbyte. Båda kommer att medverka under den här temadagen.

Jonas Andersson kommer att berätta om pilotprojektet ”Målgruppsbedömning” som innebär ”Kunskapsbaserad bedömning av behov och problemtyngd hos ungdomar som placeras på akutavdelning inom SiS samt rekommendation avseende fortsatta insatsers intensitet och fokus”.

Professor Torbjörn Forkby kommer att prata om ”Vägen ut från gäng och kriminalitet och det stöd som ges under denna process”. Vidare kommer han att belysa relationen mellan säkerhet, skydd och behandlingstänkande och hur dessa aspekter kan stödja men också hindra varandra.

Utöver detta kommer representanter från VoB berätta om de verktyg vi använder för att utveckla och utvärdera vår ungdomsvård som i dagsläget bedrivs vid tre olika verksamheter.

Varmt välkomna!

Föreläsare

Torbjörn Forkby

Socionom och professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö med inriktning mot barn, unga och familj. Uppdraget innebär att stödja utvecklingen av forskningen, verka för hög kvalitet inom utbildningen samt samverka med praktiskt verksamma och andra aktörer med målet att samhälleliga villkor och levnadsförhållanden för socialt utsatta grupper och individer förbättras.

Jonas Andersson

Psykolog och projektledare för pilotprojektet ”Målgruppsbedömning” som innebär ”Kunskapsbaserad bedömning av behov och problemtyngd hos ungdomar som placeras på akutavdelning inom SiS samt rekommendation avseende fortsatta insatsers intensitet och fokus”.

Anmälan

Tyvärr så är det fullbokat och anmälan stängd.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar och behöver komma i kontakt med oss?
Ringa eller maila till Annika Weitner.