Temadag slutförd - det går ej att anmäla sig till denna dag

Kostnadsfri temadag

8 nov, st gertruds konferens, malmö

VoB Syds Familjehus i Hörby bjuder in till temadag om barn som rättighetsbärare

Till höstens temadag har vi bjudit in forskaren Maria Heimer att komma och berätta om studien ”Barn som rättighetsbärare eller problembärare”. Den här studien av barns rätt till delaktighet, skydd och stöd i den sociala barnavården bygger på ett omfattande empiriskt material från två svenska kommuner. Syftet med studien är att undersöka relationen mellan barns rätt till delaktighet och deras rätt till skydd och stöd från samhället.

  • Hur påverkar barns rätt att komma till tals inom socialtjänsten de insatser som erbjuds barnen?
  • Hur ser sambandet ut mellan barns delaktighet i att beskriva problemet och utformningen av skydd och stöd?

Resultaten i studien visar på att barns röster och beskrivning av sin situation tappats bort på vägen samt att skydd och stöd till barnet kan vara beroende av att barn får komma till tals. Inför att barnkonventionen blir svensk lag talar resultaten från denna studie för ett byte av perspektiv där barns rätt till delaktighet prioriteras. Efter Maria Heimers föreläsning kommer personal från Familjehuset i Hörby att berätta om sitt arbete för att behålla barnperspektivet som utgångspunkt genom hela utredningsprocessen. Det handlar om alltifrån att omformulera uppdragsbeskrivningar till val av metoder och arbetssätt.

Föreläsare

Maria leder ett forskningsprojekt om barns rätt till delaktighet inom socialtjänstens arbete med utsatta barn.

Maria Heimer, forskare och lärare

Maria Heimer forskar om barns rättigheter, särskilt barns rätt att komma till tals, från ett bredare välfärdsperspektiv. Hennes tidigare forskning har omfattat utsatta gruppers rätt till röst i ett globalt perspektiv, inklusive fattigdomsbekämpning och utvecklingsstrategier i Kina.

Anmälan

Tyvärr så är det fullbokat och anmälan stängd.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar och behöver komma i kontakt med oss?
Ringa eller maila till Annika Weitner.