Temadag slutförd - det går ej att anmäla sig till denna dag

VoB och Rädda Barnen bjuder in till kostnadsfri temadag

23 maj - Sankt Gertrud Konferens, Malmö

Traumamedveten omsorg (TMO)

Många barn och ungdomar tvingas uppleva svåra saker, alltifrån att utsättas för våld eller brist på omsorg till att be­finna sig i en krigssituation. Behovet av traumakunskap och ­förståelse för hur trauma påverkar ett barn eller en ungdom är mer aktuellt än någonsin.

Utbildningen ger en översikt över de grundläggande behov som be­höver tillgodoses för att en läkningsprocess av ett trauma ska kunna ske: upplevd trygghet, tillitsfulla relationer och goda copingstrategier.

TMO bygger på Dr Howard Baths kunskapsgenomgång av den ­aktuella forskning som finns inom traumafältet. Utbildningen ger ­kunskap om hur vuxna genom Traumamedveten omsorg på ett ­adekvat sätt kan möta barn och unga som har varit med om trauma.

Dagen innehåller:

  • Teori i ämnet traumaförståelse samt kunskap kring hur ­hjärnan påverkas av att som barn och ungdom varit utsatt för svåra påfrestningar.
  • Teori kring de beteendemässiga och/eller emotionella svårig­heter som barn och ungdomar kan få som varit utsatta för svåra påfrestningar och/eller trauma.
  • Kunskap kring hur du kan bemöta barn och ungdomar som varit med om svåra påfrestningar genom förhållningssättet Traumamedveten omsorg (TMO).
  • Praktiska exempel för att du som personal dagligen ska kunna arbeta utifrån de tre grundläggande behoven i TMO.

Föreläsare

Rebecca Dahl är socionom på Rädda Barnen.

Rebecca Dahl

Rebecca Dahl är utbildad socionom och har större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat inom området barn och familj. Hon har bland annat arbetat med myndighetsutövning inom socialtjänsten. Hon har även erfarenhet av att projektleda uppstart av nya LSS-boenden och att vara föreståndare för dessa boenden. Innan hon började arbeta med TMO arbetade hon på Inspektionen för vård och omsorg (IVO), tillsynsmyndighet över socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Anmälan

Tyvärr så är det fullbokat och anmälan stängd.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar och behöver komma i kontakt med oss?
Ringa eller maila till Annika Weitner.