BBIC-samordning

BBIC-samordning

Inom socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet är BBIC, Barns behov i centrum, i fokus. BBIC är ett system för utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barnavården som nästan alla kommuner i landet har som grund.

VoB är sedan flera år delaktiga i implementering och utveckling av BBIC genom samordning av ägarkommunernas BBIC-nätverk. För närvarande har vi detta uppdrag i förhållande till kommunerna i Kronoberg. Uppdraget innebär förutom att vi stöttar kommunerna i sitt utvecklings- och implementeringsarbete gällande BBIC också att vi är kommunernas länk till Socialstyrelsen där vi regelbundet tar del av nyheter och information som rör såväl BBIC specifikt som barn- och ungdomsområdet i allmänhet.

All personal i VoB som arbetar med barn, ungdomar och familjer utbildas i BBIC och både utredningsuppdrag och behandlingsinsatser genomsyras av BBIC:s grundprinciper, risk & skydds-faktorer samt bedömningsgrunder.

Kontakt

BBIC-samordning