Temadagar & föreläsningar

Temadagar & föreläsningar

Ett par gånger per år arrangerar VoB kostnadsfria temadagar och föreläsningar kring viktiga ämnen för framförallt socialtjänstens medarbetare i våra ägares medlemskommuner. Nedan presenteras våra tidigare temadagar och föreläsningar. Information om kommande arrangemang kommer läggas ut både här på hemsidan och på vår facebook-sida.

Webföreläsning om delaktighet och Feedback Informed Treatment (FIT) på Högelid HVB

Torsdagen den 25/11 kl.9-11 bjuder VoB:s behandlings- och utredningshem Högelid in till en kostnadsfri, digital föreläsning om ungdomars delaktighet och FIT (Feedback Informed Treatment). FIT är metoden och förhållningssättet de arbetat intensivt med att implementera sedan inledningen av 2019.

Tidigare temadagar

Kontakt

Temadagar