Temadagar

Temadagar

Ett par gånger per år arrangerar VoB kostnadsfria temadagar kring viktiga ämnen för framförallt socialtjänstens medarbetare i våra ägarkommuner. Nedan presenteras våra tidigare temadagar. Information om kommande temadagar kommer läggas ut både här på hemsidan och på vår facebook-sida.

Från man till människa

Temadag 29 September 2020 - Hässleholm

"Från man till människa" - En underhållande och interaktiv inspirationsföreläsning om de normer och värderingar som styr våra liv och hindrar oss från att tänka logiskt.

Temadagen är framflyttad till den 29 september 2020 istället för 5 maj.
Temadagen är fulltecknad.

Tidigare temadagar

Kontakt

Temadagar