Temadagar

Temadagar

Ett par gånger per år arrangerar VoB kostnadsfria temadagar kring viktiga ämnen för framförallt socialtjänstens medarbetare i våra ägarkommuner. Nedan presenteras våra tidigare temadagar. Information om kommande temadagar kommer läggas ut både här på hemsidan och på vår facebook-sida.

Temadag om Feedbackinformed Treatment (FIT)

Torsdagen den 25/11 bjuder VoB:s behandlings- och utredningshem Högelid in till en kostnadsfri förmiddag med frukost och föreläsning om FIT, metoden och förhållningssättet de arbetat hårt med att implementera sedan inledningen av 2019.

Tidigare temadagar

Kontakt

Temadagar