Temadagar

Med fokus på heder

VoB har under våren 2021 startat upp ett nytt skyddat HVB, Spira, som tar emot flickor och unga kvinnor som behöver skydd och stöd på grund av hedersrelaterat våld och/eller förtryck. Med anledning av detta vill vi bjuda in till en kunskapsfördjupande förmiddag på just temat heder. Halvdagen som hålls via video, ”Teams”, är kostnadsfri och riktar sig till socialsekreterare, behandlare och chefer som kommer i kontakt med målgruppen i sitt arbete.

Förmiddagen kommer innehålla en presentation av VoB:s verksamhet Spira som är ett skyddat HVB för flickor och unga kvinnor i åldern 16–23 år. Därutöver kommer både Resurscentrum Heder Kronoberg och Resursteam Heder Malmö presentera sina verksamheter och berätta om sina erfarenheter av hur pandemin påverkat de utsatta. De kommer även komma med konkreta tips på hur kommuner kan utveckla sitt arbete gällande hedersrelaterad problematik. Därefter bjuder vi på en föreläsning med forskaren Devin Rexvid som kommer att prata om pojkar och unga mäns dubbla roller, som offer och förövare, i ett hedersrelaterat sammanhang. Devin kommer bland annat beskriva hur pojkar socialiseras i hedersnormer och vad denna socialisering kan innebära för dem själva och deras närstående kvinnor.


Varmt välkomna!

 

OM TEMADAGEN:

Tid: Fredag den 7/5 kl.8.30-12

Anmälan: Görs till annika.weitner@vob.se senast den 30/4.
Inbjudan till ”Teams” samt detaljerat schema för förmiddagen skickas ut till alla anmälda deltagare.

Målgrupp: Socialtjänstpersonal i Skåne och Kronoberg

Frågor? Kontakta Annika Weitner 0707-539752, annika.weitner@vob.se 

Presentation av föreläsare: 
  • Resurscentrum Heder Kronoberg
  • Resursteam Heder Malmö stad
  • Annelie Lindstedt, verksamhetschef Spira skyddade HVB
  • Bodil Eriksson, kvalitetsutvecklare VoB Syd
  • Devin Rexvid, forskare om hedersrelaterat våld och förtryck, Stockholms universitet

 

Tidigare temadagar

Kontakt

Temadagar