Öppenvårdsteamet

VoB:s öppenvårdsteam erbjuder kartläggnings- och behandlingsinsatser med interventioner på allt från individnivå till familj och nätverk.

Öppenvårdsteamet erbjuder kartläggnings- och behandlingsinsatser med interventioner på allt från individnivå till familj och nätverk. Familjebehandlarna i teamet har lång erfarenhet av att arbeta med familjer där föräldrar, barn och ungdomar hamnat i negativa mönster och där det finns olika symtom, såsom problemskapande beteende, skol- och drogproblematik. Familjebehandlarna har även särskild kompetens och lång erfarenhet när det gäller neuropsykiatriska svårigheter.

Uppdrag

VoB:s öppenvårdsteam kan erbjuda skräddarsydda lösningar på hemmaplan i form av kartläggning-, stöd- och/eller behandlingsinsatser: Målgruppen är barn, ungdomar och deras familjer och deras nätverk.

Insatserna genomförs, efter lämplighetsprövning och överenskommelse med socialtjänsten, i familjernas hem, i socialtjänstens lokaler, i någon av VoB:s övriga verksamheter eller i  lägenhet. Verksamheten har tillgång till lägenheter av varierande storlek på olika orter, vilka kan användas med utgångspunkt från behov och förutsättningar i det enskilda ärendet. 


 

Genom att teamet involverar familj, skola, familjehem, fritid och andra viktiga nätverk i insatserna ökar möjligheterna till hållbara förändringar. Insatserna kan varieras i intensitet utefter behov och överenskommelse. Familjebehandlarna arbetar mobilt och flexibelt med hög tillgänglighet, även utanför kontorstid. 

Öppenvårdsteamet erbjuder även handledning till personalgrupper inom bl.a. skola, socialtjänst och LSS. De har också möjlighet att utföra kartläggningsuppdrag inom skola. Kartläggningen i skolan kan sedan ligga till grund för den pedagogiska planeringen.


Metoder

Arbetet vilar på systemisk och salutogen grund. Metoder och verktyg som är vanligt förekommande är:

  • Enskilda samtal med föräldrar
  • Familjesamtal med både barn/ungdomar och föräldrar
  • Barnsamtal
  • Samspelsobservationer

 

  • Praktiskt pedagogiskt arbete med utgångspunkt från bl.a. neuropsykiatriska funktionsvariationer.
  • Kartläggningar/utredningar utifrån BBIC:s risk- och skyddsfaktorer samt behovsområden

Kompetens

Familjebehandlarna har högskolexamen med pedagogisk inriktning och en av medarbetarna har dessutom socionomexamen. Därutöver har familjebehandlarna handledarkompetens och en rad påbyggnadsutbildningar inom bl.a. systemisk  familjeterapi,

gestaltterapi, anknytning och mentalisering, lågaffektiv pedagogik och MI. Båda har dessutom särskild spetskompetens inom området neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Gunilla Johansson

Familjebehandlare och handledare

Telefon

0707-71 27 68

E-post

gunilla.johansson@vob.se

Lena Nilsson

Familjebehandlare och handledare

Telefon

0709-62 33 48

E-post

lena.nilsson@vob.se

Öppenvårdsteamet

Telefon

0707 - 71 27 68
0709 - 62 33 48

Telefon

info@vob.se