Spira - Skyddat HVB

Skyddat HVB för flickor och unga kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Spira - skyddat HVB har avvecklats på grund av otillräcklig efterfrågan för den aktuella åldersgruppen. Vid förfågningar och behov av placering hänvisas till VoB:s andra enhet för skyddat boende - Myra.

Behov av skyddat boende?

Spira - skyddat HVB har avvecklats på grund av otillräcklig efterfrågan för den aktuella åldersgruppen. Vid förfågningar och behov av skyddad placering kan ni istället vända er till VoB:s andra enhet med motsvarande inrikting - Myra.

Myra - Skyddat boende tar emot vuxna över 18 år samt medföljande barn som har behov av skydd p.g.a. våld, hot eller förtryck i nära relationer. Verksamheten har tillgång till såväl kollektivt HVB-liknande boende som enskilda lägenheter på olika orter i Skåne.
För kontakt och information se Myras hemsida

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Annelie Lindstedt

Verksamhetschef

Telefon

079-06 58 708

E-post

annelie.lindstedt@vob.se