Ann-Marie Espersson

Verksamhetschef

Anne-Marie är verksamhetschef för Familjehuset i Hörby. Verksamheten tar emot placeringar av familjer med barn, för utredning och behandling med fokus på den tidiga anknytningen mellan barn och förälder. Anne-Marie har tidigare bl.a. arbetat inom socialtjänsten och varit chef vid Birkahemmet i Göteborg.

Telefon 0415-386301 E-post am.espersson@vob.se