Cecilia Lagergren

Bitr. verksamhetschef Familjehuset Hörby

Cecilia är socionom och har över 30 års erfarenhet av socialt arbete. Främst inom olika typer av behandlingshem för kvinnor, familjer och barn samt ungdomsmottagning.

E-post cecilia.lagergren@vob.se