Kristina Nygaard

Bitr. verksamhetschef och familjebehandlare Trollsjön

Kristina Nygaard är socionom och familjeterapeut med erfarenhet från socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och senast som terapeut och terapichef på ett behandlingshem för ungdomar med sexuella beteendeproblem. Sedan november 2017 arbetar Kristina på VoB Syds behandlingshem Trollsjön som biträdande verksamhetschef och familjeterapeut. Sin fritid ägnar Kristina åt familj, trädgårdsarbete och friluftsliv.

E-post kristina.nygaard@vob.se