Matilda Göransson

Matilda har en kandidat i psykologi och kriminologi från Nya Zealand, och har varit anställd på Amra i snart ett år.

E-post