Mikaela Hedenstedt, Helen Hettinger & Marita Flood

Mikaela, Helen och Marita är socionomer med lång och bred erfarenhet från det sociala arbetets olika fält. Idag arbetar de med att rekrytera, utbilda, stödja och handleda familjehem inom VoB:s verksamhet Familjehemsresursen.

E-post